🛈 Announcement
Greetings! Anno forums are now archived and accessible in read-only mode, please go to the new platform to discuss the game
 1. #1
  Ubi-Barbalatu's Avatar Community Developer
  Join Date
  Aug 2014
  Posts
  711

  Version Update 1.4 // TUNDRA DLC (29.02.2016)  This is the brief list of changes.
  A deeper insight with pictures is also available on this forum


  Tundra DLC content

  • New Sector: "Vanha Plains" is a new large sector under the control of the Arctic Custodians.
  • New Characters: Join Dr. Esther Nylund in her research mission and settle a new colony with two new employee levels.
  • Sector Project: Dry out the swampy terrain and create arable land.
  • New Buildings: Seven new production chains and ten new goods wait to be established.
  • Economy boost: Double your factory outputs by adding and supplying new Tundra Modules
  • Achievements: Ten new achievements offer new challenges.
  • Flying vehicle: Leave your ships behind and solve assignments with a new VTOL plane.
  • Interface modifications to show the new Tundra goods
   • All Sector Storages have a new tab
   • Blueprints and the Global Market menus updated
   • Filter in the Strategic Map added  Free Content

  • Trade: Goods can now be sold to the NPC traders in each sector.

  • A Corporation Progression Screen is now available, containing the following features:
   • A progress bar indicates the corporation completion.
   • An Overview shows all achievable Corporation Titles.
   • Several statistics are now displayed.
   • Corporation Name, Logo and skins can be changed directly in the Corporation Profile.

  • Further Interface Changes:
   • The Corporation Selection was reworked.
   • Icons for owned / available DLCs are now shown in the Main Menu.
   • Facility Menus now display the appropriate facility type (e.g. "Electronics Facility").  Balancing changes (for everyone)

  • Military: Level is now capped to 30. This highlights the point after which no new fleet upgrades are available.
  • Achievements: Tiny adjustment to work with the new sector "Vanha Plains".
  • Facility types: Readjusted building groups for Electronics, Heavy Industry, Biotech, Energy, Agriculture.
  Improvements & Bugfixes (for everyone)

  • Texts: Some display glitches in the Blueprints Overview are gone.
  • Corporation Profile: Fixed a bug that made checkmarks for completed Sector Projects disappear.
  • Corporation Creation: Fixed a bug that caused a slow update of the logo selection when creating a new corporation.
  • Assignment List: Now shows the correct residence counter after leaving and re-entering the Sector when an appropriate Assignment is active.
  • Assignment List: Failed Assignments are now automatically removed from the list.
  • Newsticker: The sorting of the goods listed in the Newsticker is now working as intended.
  • Strategic View: Corrected the values of the goods balance that is shown in warnings.
  • Strategic View: Public needs warning will only show up when at least one of the appropriate building was placed.
  • Facility Menu: The refund tooltips for slot buildings do not include the base module anymore.
  • Facility Menu: Locked input goods now show their unlock requirements directly.
  • Spaceport Menu: Unlock requirements are displayed correctly.
  • Moon: Readjusted the hitboxes for several mining facilities.
  • Graphics: Polished the tile glow when setting up a street.
  • Graphics: Polished the special ability indicators on low graphic quality.
  • Screenshots: The correct path is now shown when pressing [print] button.  Share this post

 2. #2
  Ubi-Barbalatu's Avatar Community Developer
  Join Date
  Aug 2014
  Posts
  711

  Version Update 1.4 // TUNDRA DLC (29.02.2016)  This is the brief list of changes.
  A deeper insight with pictures is also available on this forum


  Tundra DLC content

  • New Sector: "Vanha Plains" is a new large sector under the control of the Arctic Custodians.
  • New Characters: Join Dr. Esther Nylund in her research mission and settle a new colony with two new employee levels.
  • Sector Project: Dry out the swampy terrain and create arable land.
  • New Buildings: Seven new production chains and ten new goods wait to be established.
  • Economy boost: Double your factory outputs by adding and supplying new Tundra Modules
  • Achievements: Ten new achievements offer new challenges.
  • Flying vehicle: Leave your ships behind and solve assignments with a new VTOL plane.
  • Interface modifications to show the new Tundra goods
   • All Sector Storages have a new tab
   • Blueprints and the Global Market menus updated
   • Filter in the Strategic Map added  Free Content

  • Trade: Goods can now be sold to the NPC traders in each sector.

  • A Corporation Progression Screen is now available, containing the following features:
   • A progress bar indicates the corporation completion.
   • An Overview shows all achievable Corporation Titles.
   • Several statistics are now displayed.
   • Corporation Name, Logo and skins can be changed directly in the Corporation Profile.

  • Further Interface Changes:
   • The Corporation Selection was reworked.
   • Icons for owned / available DLCs are now shown in the Main Menu.
   • Facility Menus now display the appropriate facility type (e.g. "Electronics Facility").  Balancing changes (for everyone)

  • Military: Level is now capped to 30. This highlights the point after which no new fleet upgrades are available.
  • Achievements: Tiny adjustment to work with the new sector "Vanha Plains".
  • Facility types: Readjusted building groups for Electronics, Heavy Industry, Biotech, Energy, Agriculture.
  Improvements & Bugfixes (for everyone)

  • Texts: Some display glitches in the Blueprints Overview are gone.
  • Corporation Profile: Fixed a bug that made checkmarks for completed Sector Projects disappear.
  • Corporation Creation: Fixed a bug that caused a slow update of the logo selection when creating a new corporation.
  • Assignment List: Now shows the correct residence counter after leaving and re-entering the Sector when an appropriate Assignment is active.
  • Assignment List: Failed Assignments are now automatically removed from the list.
  • Newsticker: The sorting of the goods listed in the Newsticker is now working as intended.
  • Strategic View: Corrected the values of the goods balance that is shown in warnings.
  • Strategic View: Public needs warning will only show up when at least one of the appropriate building was placed.
  • Facility Menu: The refund tooltips for slot buildings do not include the base module anymore.
  • Facility Menu: Locked input goods now show their unlock requirements directly.
  • Spaceport Menu: Unlock requirements are displayed correctly.
  • Moon: Readjusted the hitboxes for several mining facilities.
  • Graphics: Polished the tile glow when setting up a street.
  • Graphics: Polished the special ability indicators on low graphic quality.
  • Screenshots: The correct path is now shown when pressing [print] button.  Share this post

 3. #3
  Ubi-Barbalatu's Avatar Community Developer
  Join Date
  Aug 2014
  Posts
  711  Poniżej prezentujemy krótką listę zmian.


  Zawartość DLC Tundra

  • Nowy sektor: “Równiny Vanha” to nowy, duży obszar znajdujący się pod kontrolą Opiekunów Arktyki.
  • Nowe postaci: Przyłącz się do badań dr Esther Nylund i załóż nową kolonię z dwoma nowymi typami mieszkańców.
  • Projekt sektorowy: Osusz mokradła, aby zyskać grunty orne.
  • Nowe budynki: Siedem nowych łańcuchów produkcyjnych oraz dziesięć nowych towarów czekających na wykorzystanie.
  • Wzmocnienie gospodarki: Podwój produktywność swoich fabryk, dodając nowe moduły tundry.
  • Osiągnięcia: Dziesięć nowych osiągnięć to dziesięć nowych wyzwań.
  • Pojazd latający: Przesiądź się ze statków do nowego pionowzlotu, w którym rozwiążesz zlecenia związane z tundrą.
  • Zmiany w interfejsie, które pozwalają zobaczyć nowe towary związane z tundrą
   • Wszystkie magazyny sektorowe otrzymują nową zakładkę
   • Aktualizacja menu planów projektowych i Rynku Światowego
   • Nowy filtr w mapie strategicznej  Darmowa zawartość

  • Handel: Towary można teraz sprzedawać handlarzom SI w każdym sektorze.

  • Wprowadziliśmy ekran postępu korporacji, który zawiera następujące funkcje:
   • Pasek postępu informujący o stopniu zaawansowania tworzenia korporacji.
   • Listę wszystkich dostępnych tytułów korporacji.
   • Kilka nowych statystyk.
   • Nazwę, logo i skórki korporacji można teraz zmieniać bezpośrednio w profilu korporacji.

  • Inne zmiany w interfejsie:
   • Przebudowano menu wyboru korporacji.
   • Ikony dla posiadanych/dostępnych DLC pokazywane są teraz w menu głównym.
   • Menu obiektów wyświetlają teraz poprawny typ obiektu (np. „Obiekt przemysłu elektronicznego”).  Zmiany w równowadze rozgrywki (dla wszystkich)

  • Wojsko: Maksymalny poziom wynosi teraz 30. Powyżej tego punktu nie są dostępne żadne udoskonalenia floty.
  • Osiągnięcia: Drobne zmiany związane z wprowadzeniem nowego sektora “Równiny Vanha”.
  • Typy obiektów: Dostosowano grupy budowli dla przemysłu elektronicznego, ciężkiego, biotechnologicznego, energetycznego oraz rolniczego.
  Ulepszenia i likwidacja błędów (dla wszystkich)

  • Tekst: Usunięto niektóre błędy w przeglądzie planów projektowych.
  • Profil korporacji: Naprawiono błąd powodujący znikanie oznaczeń ukończenia projektów sektorowych.
  • Tworzenie korporacji: Naprawiono błąd powodujący powolną aktualizację wyboru logo podczas tworzenia nowej korporacji.
  • Lista zleceń: Przy aktywności odpowiedniego zlecenia licznik mieszkańców przy wychodzeniu i ponownym wchodzeniu do sektora wyświetlany jest teraz poprawnie.
  • Lista zleceń: Zlecenia zakończone porażką są teraz automatycznie usuwane z listy.
  • Pasek z informacjami: Sortowanie towarów wyświetlanych w pasku z informacjami działa teraz zgodnie z zamierzeniem.
  • Widok strategiczny: Poprawiono wartości bilansu towarów wyświetlane w ostrzeżeniach.
  • Widok strategiczny: Ostrzeżenia dotyczące potrzeb publicznych będą teraz wyświetlane tylko wtedy, gdy wybudowano przynajmniej jeden budynek odpowiedniego typu.
  • Menu obiektów: Podpowiedzi dotyczące zwrotu kosztów budowy dla slotów pod budowle nie zawierają już modułu podstawowego.
  • Menu obiektów: Przy zablokowanych towarach wymaganych do produkcji wyświetlane są teraz warunki niezbędne do ich odblokowania.
  • Menu portu kosmicznego: Wymagania niezbędne do jego odblokowania wyświetlane są teraz poprawnie.
  • Księżyc: Dostosowano punkty montażu dla kilku obiektów kopalnianych.
  • Grafika: Poprawiono efekt poświaty przy zakładaniu nowej ulicy.
  • Grafika: Poprawiono wskaźnik specjalnej umiejętności dla niskiej jakości grafiki.
  • Zrzuty ekranu: Przy wciskaniu przycisku [print] wyświetlana jest teraz poprawna ścieżka.
  Share this post

 4. #4
  Ubi-Barbalatu's Avatar Community Developer
  Join Date
  Aug 2014
  Posts
  711  Poniżej prezentujemy krótką listę zmian.


  Zawartość DLC Tundra

  • Nowy sektor: “Równiny Vanha” to nowy, duży obszar znajdujący się pod kontrolą Opiekunów Arktyki.
  • Nowe postaci: Przyłącz się do badań dr Esther Nylund i załóż nową kolonię z dwoma nowymi typami mieszkańców.
  • Projekt sektorowy: Osusz mokradła, aby zyskać grunty orne.
  • Nowe budynki: Siedem nowych łańcuchów produkcyjnych oraz dziesięć nowych towarów czekających na wykorzystanie.
  • Wzmocnienie gospodarki: Podwój produktywność swoich fabryk, dodając nowe moduły tundry.
  • Osiągnięcia: Dziesięć nowych osiągnięć to dziesięć nowych wyzwań.
  • Pojazd latający: Przesiądź się ze statków do nowego pionowzlotu, w którym rozwiążesz zlecenia związane z tundrą.
  • Zmiany w interfejsie, które pozwalają zobaczyć nowe towary związane z tundrą
   • Wszystkie magazyny sektorowe otrzymują nową zakładkę
   • Aktualizacja menu planów projektowych i Rynku Światowego
   • Nowy filtr w mapie strategicznej  Darmowa zawartość

  • Handel: Towary można teraz sprzedawać handlarzom SI w każdym sektorze.

  • Wprowadziliśmy ekran postępu korporacji, który zawiera następujące funkcje:
   • Pasek postępu informujący o stopniu zaawansowania tworzenia korporacji.
   • Listę wszystkich dostępnych tytułów korporacji.
   • Kilka nowych statystyk.
   • Nazwę, logo i skórki korporacji można teraz zmieniać bezpośrednio w profilu korporacji.

  • Inne zmiany w interfejsie:
   • Przebudowano menu wyboru korporacji.
   • Ikony dla posiadanych/dostępnych DLC pokazywane są teraz w menu głównym.
   • Menu obiektów wyświetlają teraz poprawny typ obiektu (np. „Obiekt przemysłu elektronicznego”).  Zmiany w równowadze rozgrywki (dla wszystkich)

  • Wojsko: Maksymalny poziom wynosi teraz 30. Powyżej tego punktu nie są dostępne żadne udoskonalenia floty.
  • Osiągnięcia: Drobne zmiany związane z wprowadzeniem nowego sektora “Równiny Vanha”.
  • Typy obiektów: Dostosowano grupy budowli dla przemysłu elektronicznego, ciężkiego, biotechnologicznego, energetycznego oraz rolniczego.
  Ulepszenia i likwidacja błędów (dla wszystkich)

  • Tekst: Usunięto niektóre błędy w przeglądzie planów projektowych.
  • Profil korporacji: Naprawiono błąd powodujący znikanie oznaczeń ukończenia projektów sektorowych.
  • Tworzenie korporacji: Naprawiono błąd powodujący powolną aktualizację wyboru logo podczas tworzenia nowej korporacji.
  • Lista zleceń: Przy aktywności odpowiedniego zlecenia licznik mieszkańców przy wychodzeniu i ponownym wchodzeniu do sektora wyświetlany jest teraz poprawnie.
  • Lista zleceń: Zlecenia zakończone porażką są teraz automatycznie usuwane z listy.
  • Pasek z informacjami: Sortowanie towarów wyświetlanych w pasku z informacjami działa teraz zgodnie z zamierzeniem.
  • Widok strategiczny: Poprawiono wartości bilansu towarów wyświetlane w ostrzeżeniach.
  • Widok strategiczny: Ostrzeżenia dotyczące potrzeb publicznych będą teraz wyświetlane tylko wtedy, gdy wybudowano przynajmniej jeden budynek odpowiedniego typu.
  • Menu obiektów: Podpowiedzi dotyczące zwrotu kosztów budowy dla slotów pod budowle nie zawierają już modułu podstawowego.
  • Menu obiektów: Przy zablokowanych towarach wymaganych do produkcji wyświetlane są teraz warunki niezbędne do ich odblokowania.
  • Menu portu kosmicznego: Wymagania niezbędne do jego odblokowania wyświetlane są teraz poprawnie.
  • Księżyc: Dostosowano punkty montażu dla kilku obiektów kopalnianych.
  • Grafika: Poprawiono efekt poświaty przy zakładaniu nowej ulicy.
  • Grafika: Poprawiono wskaźnik specjalnej umiejętności dla niskiej jakości grafiki.
  • Zrzuty ekranu: Przy wciskaniu przycisku [print] wyświetlana jest teraz poprawna ścieżka.
  Share this post

 5. #5
  Ubi-Barbalatu's Avatar Community Developer
  Join Date
  Aug 2014
  Posts
  711  Esto es un listado breve de cambios.


  Descarga de contenido de la Tundra

  • Nuevo sector: las "llanuras de Vanha" es un nuevo sector grande controlado por los Custodiadores del Ártico.
  • Nuevos personajes: participa en la misión de investigación de la Dra. Esther Nylund y establece una nueva colonia con dos nuevos niveles de empleados.
  • Proyecto del sector: drena el terreno cenagoso y crea un terreno cultivable.
  • Nuevos edificios: siete nuevas cadenas de producción y diez nuevas mercancías preparadas para establecerse.
  • Potenciador de la economía: duplica la producción de tus fábricas incorporando y suministrando nuevos módulos de tundra.
  • Logros: diez nuevos logros que te ofrecen nuevos desafíos.
  • Vehículo volador: deja atrás tus buques y completa los encargos de la Tundra con un nuevo avión VTOL.
  • Modificaciones de la interfaz para mostrar las nuevas mercancías de la Tundra.
   • Todos los almacenamientos del sector tienen una nueva pestaña.
   • Actualizados los menús de planos y del mercando mundial.
   • Añadido un filtro en el mapa estratégico.  Contenido gratuito

  • Comercio: ahora, las mercancías pueden venderse a comerciantes no jugadores en cada sector.

  • Ahora existe una pantalla de progresión de la corporación que incluye lo siguiente:
   • Una barra de progreso que indica el avance de la corporación.
   • Un resumen que muestra todos los títulos de la corporación que se pueden conseguir.
   • Ahora, se muestran además varias estadísticas.
   • Se puede cambiar el nombre de la corporación, el logotipo y apariencia directamente en el perfil de la corporación.

  • Cambios adicionales de la interfaz:
   • Se ha rediseñado la selección de la corporación.
   • Ahora, los iconos de las descargas de contenido que ya tienes o están disponibles se muestran en el menú principal.
   • Ahora, los menús de las instalaciones muestran el tipo de instalación correspondiente (ej. "Instalaciones de electrónica").  Cambios de equilibrio (para todos)

  • Militar: ahora, el nivel máximo es el 30. Esto resalta el punto tras el cual no habrá nuevas mejoras de flota disponibles.
  • Logros: pequeños ajustes para trabajar con el nuevo sector de las "llanuras de Vanha".
  • Tipos de instalaciones: se han ajustado los grupos de edificios para electrónica, industria pesada, biotecnología, energía y agricultura.
  Mejoras y fallos resueltos (para todos)

  • Textos: hemos eliminados algunos fallos en la visualización del resumen de planos.
  • Perfil corporativo: Hemos resuelto un fallo que hacía que desaparecieran las marcas de confirmación de los proyectos de sector completados.
  • Creación de corporación: hemos resuelto un fallo que provocaba una actualización lenta de la selección del logotipo al crear una nueva corporación.
  • Lista de encargos: ahora muestra el contador de residencia correcto tras salir del sector y volver a entrar cuando el encargo correspondiente está activo.
  • Lista de encargos: ahora, los encargos no superados se eliminan automáticamente de la lista.
  • Newsticker: ahora, la ordenación de las mercancías que se enumeran en el Newsticker funciona correctamente.
  • Vista estratégica: se han corregido los valores de las mercancías que se muestran en las advertencias.
  • Vista estratégica: la advertencia de necesidades públicas solo se mostrará cuando se haya colocado al menos un edificio correspondiente.
  • Menú de instalaciones: los cuadros informativos de reembolso para los edificios de huecos ya no incluyen el módulo base.
  • Menú de instalaciones: las mercancías de entrada bloqueadas muestran ahora directamente sus requisitos de desbloqueo.
  • Menú del puerto espacial: los requisitos de desbloqueo se muestran correctamente.
  • Luna: se han reajustado los cuadros de selección de varias instalaciones de minería.
  • Gráficos: se ha perfeccionado el brillo de las baldosas al colocar una calle.
  • Graphics: Polished the special ability indicators on low graphic quality.
  • Pantallas: ahora, se muestra la ruta correcta al pulsar el botón [print].
  Share this post

 6. #6
  Ubi-Barbalatu's Avatar Community Developer
  Join Date
  Aug 2014
  Posts
  711  Esto es un listado breve de cambios.


  Descarga de contenido de la Tundra

  • Nuevo sector: las "llanuras de Vanha" es un nuevo sector grande controlado por los Custodiadores del Ártico.
  • Nuevos personajes: participa en la misión de investigación de la Dra. Esther Nylund y establece una nueva colonia con dos nuevos niveles de empleados.
  • Proyecto del sector: drena el terreno cenagoso y crea un terreno cultivable.
  • Nuevos edificios: siete nuevas cadenas de producción y diez nuevas mercancías preparadas para establecerse.
  • Potenciador de la economía: duplica la producción de tus fábricas incorporando y suministrando nuevos módulos de tundra.
  • Logros: diez nuevos logros que te ofrecen nuevos desafíos.
  • Vehículo volador: deja atrás tus buques y completa los encargos de la Tundra con un nuevo avión VTOL.
  • Modificaciones de la interfaz para mostrar las nuevas mercancías de la Tundra.
   • Todos los almacenamientos del sector tienen una nueva pestaña.
   • Actualizados los menús de planos y del mercando mundial.
   • Añadido un filtro en el mapa estratégico.  Contenido gratuito

  • Comercio: ahora, las mercancías pueden venderse a comerciantes no jugadores en cada sector.

  • Ahora existe una pantalla de progresión de la corporación que incluye lo siguiente:
   • Una barra de progreso que indica el avance de la corporación.
   • Un resumen que muestra todos los títulos de la corporación que se pueden conseguir.
   • Ahora, se muestran además varias estadísticas.
   • Se puede cambiar el nombre de la corporación, el logotipo y apariencia directamente en el perfil de la corporación.

  • Cambios adicionales de la interfaz:
   • Se ha rediseñado la selección de la corporación.
   • Ahora, los iconos de las descargas de contenido que ya tienes o están disponibles se muestran en el menú principal.
   • Ahora, los menús de las instalaciones muestran el tipo de instalación correspondiente (ej. "Instalaciones de electrónica").  Cambios de equilibrio (para todos)

  • Militar: ahora, el nivel máximo es el 30. Esto resalta el punto tras el cual no habrá nuevas mejoras de flota disponibles.
  • Logros: pequeños ajustes para trabajar con el nuevo sector de las "llanuras de Vanha".
  • Tipos de instalaciones: se han ajustado los grupos de edificios para electrónica, industria pesada, biotecnología, energía y agricultura.
  Mejoras y fallos resueltos (para todos)

  • Textos: hemos eliminados algunos fallos en la visualización del resumen de planos.
  • Perfil corporativo: Hemos resuelto un fallo que hacía que desaparecieran las marcas de confirmación de los proyectos de sector completados.
  • Creación de corporación: hemos resuelto un fallo que provocaba una actualización lenta de la selección del logotipo al crear una nueva corporación.
  • Lista de encargos: ahora muestra el contador de residencia correcto tras salir del sector y volver a entrar cuando el encargo correspondiente está activo.
  • Lista de encargos: ahora, los encargos no superados se eliminan automáticamente de la lista.
  • Newsticker: ahora, la ordenación de las mercancías que se enumeran en el Newsticker funciona correctamente.
  • Vista estratégica: se han corregido los valores de las mercancías que se muestran en las advertencias.
  • Vista estratégica: la advertencia de necesidades públicas solo se mostrará cuando se haya colocado al menos un edificio correspondiente.
  • Menú de instalaciones: los cuadros informativos de reembolso para los edificios de huecos ya no incluyen el módulo base.
  • Menú de instalaciones: las mercancías de entrada bloqueadas muestran ahora directamente sus requisitos de desbloqueo.
  • Menú del puerto espacial: los requisitos de desbloqueo se muestran correctamente.
  • Luna: se han reajustado los cuadros de selección de varias instalaciones de minería.
  • Gráficos: se ha perfeccionado el brillo de las baldosas al colocar una calle.
  • Graphics: Polished the special ability indicators on low graphic quality.
  • Pantallas: ahora, se muestra la ruta correcta al pulsar el botón [print].
  Share this post

 7. #7
  Ubi-Barbalatu's Avatar Community Developer
  Join Date
  Aug 2014
  Posts
  711  Это сокращенный список изменений.


  Содержание DLC «Тундра»

  • Новый сектор: «Долина Ванха» – крупный новый сектор, принадлежащий «Хранителям Арктики».
  • Новые персонажи: помогите доктору Эстер Ниланд в ее исследованиях и постройте в тундре новый город, в котором будут работать сотрудники двух уровней.
  • Секторальный проект: осушите болота и создайте пахотные земли.
  • Новые здания: семь новых производственных цепочек и десять новых товаров ждут своего часа.
  • Бонус к экономике: увеличьте эффективность предприятий, построив новые модули и обеспечив их работу
  • Достижения: десять новых достижений за преодоление новых сложностей.
  • Летающая техника: выполняйте заказы в Тундре, пересев с корабля управления на самолет!
  • Новый интерфейс: интерфейс игры изменен для отображения новых товаров из тундры
   • Специальное меню склада во всех секторах
   • Обновлены меню чертежей и всемирного рынка
   • Добавлен фильтр на стратегической карте  Бесплатный контент

  • Торговля: теперь товары можно продавать НИП-торговцам в каждом секторе.

  • Добавлен новый экран прогресса корпорации, предоставляющий доступ к следующей информации:
   • Индикатор выполнения задач корпорации.
   • Перечень всех доступных названий корпорации.
   • Новый раздел статистики.
   • Название, логотип и значок корпорации теперь можно изменить в меню досье корпорации.

  • Дополнительные изменения интерфейса:
   • Изменено меню выбора корпорации.
   • Значки купленных и доступных DLC теперь отображаются в главном меню.
   • В меню предприятий теперь указан тип предприятия (например, «электроника»).  Изменения баланса (для всех)

  • Военный уровень: вы можете повысить военный уровень до 30. При достижении максимального военного уровня вы больше не сможете улучшать флот.
  • Достижения: теперь достижения учитывают новый сектор, «Долина Ванха».
  • Типы предприятий: теперь все предприятия относятся к одной из нескольких категорий (электроника, тяжелая промышленность, биотехнологии, энергетика и земледелие).
  Улучшения и исправления ошибок (для всех)

  • Текст: исправлен ряд ошибок в меню чертежей.
  • Профиль корпорации: исправлена ошибка, из-за которой завершенные секторальные проекты не отмечались галочками.
  • Создание корпорации: исправлена ошибка, из-за которой при создании корпорации логотип обновлялся не сразу.
  • Список заказов: исправлен счетчик жилых домов, необходимых для выполнения заказа.
  • Список заказов: проваленные заказы теперь автоматически удаляются из списка.
  • Бегущая строка: теперь товары, указанные в бегущей строке, сортируются правильно.
  • Стратегический обзор: в предупреждениях о балансе производства теперь отображаются правильные цифры.
  • Стратегический обзор: теперь предупреждение о потребности в общественных услугах появляется только после того, как вы построите хотя бы одно соответствующее здание.
  • Меню предприятия: компенсация за снос зданий на специальных строительных площадках больше не включает стоимость базового модуля.
  • Меню предприятия: теперь в меню предприятия указаны условия разблокирования необходимого сырья.
  • Меню космопорта: условия разблокирования теперь отображаются правильно.
  • Луна: исправлена область попадания для нескольких добывающих предприятий.
  • Графика: улучшена подсветка при прокладывании улиц.
  • Графика: улучшены индикаторы особых способностей при низких настройках графики.
  • Снимки экрана: теперь при нажатии кнопки [print] отображается правильный путь.
  Share this post

 8. #8
  Ubi-Barbalatu's Avatar Community Developer
  Join Date
  Aug 2014
  Posts
  711  Это сокращенный список изменений.


  Содержание DLC «Тундра»

  • Новый сектор: «Долина Ванха» – крупный новый сектор, принадлежащий «Хранителям Арктики».
  • Новые персонажи: помогите доктору Эстер Ниланд в ее исследованиях и постройте в тундре новый город, в котором будут работать сотрудники двух уровней.
  • Секторальный проект: осушите болота и создайте пахотные земли.
  • Новые здания: семь новых производственных цепочек и десять новых товаров ждут своего часа.
  • Бонус к экономике: увеличьте эффективность предприятий, построив новые модули и обеспечив их работу
  • Достижения: десять новых достижений за преодоление новых сложностей.
  • Летающая техника: выполняйте заказы в Тундре, пересев с корабля управления на самолет!
  • Новый интерфейс: интерфейс игры изменен для отображения новых товаров из тундры
   • Специальное меню склада во всех секторах
   • Обновлены меню чертежей и всемирного рынка
   • Добавлен фильтр на стратегической карте  Бесплатный контент

  • Торговля: теперь товары можно продавать НИП-торговцам в каждом секторе.

  • Добавлен новый экран прогресса корпорации, предоставляющий доступ к следующей информации:
   • Индикатор выполнения задач корпорации.
   • Перечень всех доступных названий корпорации.
   • Новый раздел статистики.
   • Название, логотип и значок корпорации теперь можно изменить в меню досье корпорации.

  • Дополнительные изменения интерфейса:
   • Изменено меню выбора корпорации.
   • Значки купленных и доступных DLC теперь отображаются в главном меню.
   • В меню предприятий теперь указан тип предприятия (например, «электроника»).  Изменения баланса (для всех)

  • Военный уровень: вы можете повысить военный уровень до 30. При достижении максимального военного уровня вы больше не сможете улучшать флот.
  • Достижения: теперь достижения учитывают новый сектор, «Долина Ванха».
  • Типы предприятий: теперь все предприятия относятся к одной из нескольких категорий (электроника, тяжелая промышленность, биотехнологии, энергетика и земледелие).
  Улучшения и исправления ошибок (для всех)

  • Текст: исправлен ряд ошибок в меню чертежей.
  • Профиль корпорации: исправлена ошибка, из-за которой завершенные секторальные проекты не отмечались галочками.
  • Создание корпорации: исправлена ошибка, из-за которой при создании корпорации логотип обновлялся не сразу.
  • Список заказов: исправлен счетчик жилых домов, необходимых для выполнения заказа.
  • Список заказов: проваленные заказы теперь автоматически удаляются из списка.
  • Бегущая строка: теперь товары, указанные в бегущей строке, сортируются правильно.
  • Стратегический обзор: в предупреждениях о балансе производства теперь отображаются правильные цифры.
  • Стратегический обзор: теперь предупреждение о потребности в общественных услугах появляется только после того, как вы построите хотя бы одно соответствующее здание.
  • Меню предприятия: компенсация за снос зданий на специальных строительных площадках больше не включает стоимость базового модуля.
  • Меню предприятия: теперь в меню предприятия указаны условия разблокирования необходимого сырья.
  • Меню космопорта: условия разблокирования теперь отображаются правильно.
  • Луна: исправлена область попадания для нескольких добывающих предприятий.
  • Графика: улучшена подсветка при прокладывании улиц.
  • Графика: улучшены индикаторы особых способностей при низких настройках графики.
  • Снимки экрана: теперь при нажатии кнопки [print] отображается правильный путь.
  Share this post