1. #1
  Retazar's Avatar Community Manager Ubisoft
  Join Date
  Nov 2013
  Posts
  2,076

  [Patchnotes] Czas Odnowy!

  Czas Odnowy

  Nowe zdolności dla stworzeń:  Niepowstrzymany Odwet:
  Zadawanych przez to stworzenie obrażeń od Odwetu nie da się uniknąć ani zmniejszyć.

  Pancerz X:
  Pancerz [X1]: Zmniejsza obrażenia zadane temu stworzeniu w walce o [X1].

  Uleczenie Zatrucia:
  Ilekroć licznik trucizny zadaje obrażenia temu stworzeniu, zamiast tego jest ono proporcjonalnie leczone.

  Dla zaklęć

  Upór: Gdy zaczarowane stworzenie opuszcza rozgrywkę, zaklęcie to (jeśli jest taka możliwość) przechodzi na losowo wybrany sąsiedni oddział tej samej armii.  Nowe karty:

  Stworzenia

  Akademia:


  Wzburzony Golem (Niezwykła)
  Koszt: 3
  Wymagania.: 3/3/0
  Klasa: Mag. strzelec
  Typ: Magia pierwotna – Konstruct – Golem
  Statystyki: 2/2/5
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  Wyładowanie 2
  Obszarowy wybuch 1

  Tytan Nawałnicy Many (Rzadka)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 3/3/0
  Klasa: Mag. Atak wręcz
  Typ: Magia pierwotna – Konstruct – Golem
  Statystyki: 2/2/7
  Zdolność:
  Wyładowanie 2
  Gdy Tytan Nawałnicy Many ginie, twoja [Mag.] wzrasta o 1 a wszystkie niebędące konstruktami stworzenia z tego samego rzędu otrzymuja 3 punkty obrażeń.


  Tytan Potężnej Eksplozji (Epicka)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 4/4/0
  Klasa: Mag. Strzelec
  Typ: Magia pierwotna – Konstruct – Golem
  Statystyki: 3/2/7
  Zdolność:
  Immune to Retaliation
  Wyładowanie 2
  Ilekroć sojuszniczy konstrukt niszczy po raz pierwszy w turze przynajmniej jedno wrogie stworzenie, zadając obrażenia od eksplozji, zyskuje dodatkowy atak.

  Karmazynowy Czarodziej (Epicka)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 4/1/0
  Klasa: Strzelec
  Typ: Człowiek – Czarodziej
  Statystyki: 3/1/6
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  Sojuszniczy zwierzoludzie sąsiadujący z sojuszniczym czarodziejem otrzymują Chyżość oraz +1.

  ~


  Przystań:


  Kapitan Gryfa (Rzadka)
  Koszt: 3
  Wymagania.: 3/0/0
  Klasa: Atak z powietrza
  Typ: Człowiek – Rycerz
  Statystyki: 2/2/5
  Zdolność:
  Niepowstrzymany Odwet
  Sąsiednie sojusznicze ludzkie oddziały otrzymują +1 oraz Niepowstrzymany Odwet.


  Święty Kapłan Sokoła (Epicka)
  Koszt: 3
  Wymagania.: 3/1/0
  Klasa: Mag. Strzelec
  Typ: Magia światołości – Człowiek – Kapłan
  Statystyki: 1/2/5
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  [Atack] wszystkich pozostałych sojuszniczych ludzkich oddziałów wynosi tyle, ile ich [obrona]
  Pretorianin Sokoła (Niezwykła)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 4/0/0
  Klasa: Atak wręcz
  Typ: Człowiek – Żołnierz
  Statystyki: 3/3/6
  Zdolność:
  Jeśli sojusznicze ludzkie stworzenie nie atakowało w bieżącej turze, zyskuje Atak Prewencyjny do początku twojej nastepnej tury.

  Ślepy Arbiter (Epicka)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 4/0/0
  Klasa: Strzelec
  Typ: Człowiek – Łucznik
  Statystyki: 2/1/7
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  Gdy Ślepy Arbiter wkracza na pole bitwy, wybierasz sojuszniczą jednostkę I zadajesz odpowiadającemu jej wrogiemu [Defence].


  ~

  Inferno:


  Mroczny Lilim (Rzadka)
  Koszt: 3
  Wymagania.: 3/1/0
  Klasa: Mag. Atak wręcz
  Typ: Magia ciemności – Demon – Sukkub
  Statystyki: 2/2/6
  Zdolność:
  Ilekroć sojusznicze stworzenie Ciemności atakuje i niszczy przeciwnika, Mroczny Lilim zyskuje +1 licznik [Atak]


  Rodzicielka Cienia (Niezwykła)
  Koszt: 3
  Wymagania.:3/0/0
  Klasa: Mag. Strzelec-wojownik
  Typ: Magia ciemności – Demon – Rodzicielka
  Statystyki: 2/2/5
  Zdolność:
  Gdy Rodzicielka Cienia atakuje, liczebność wszystkich sąsiednich sojuszniczych oddziałów wzrasta o 1.

  Lilim z Otchłani (Epicka)
  Koszt: 5
  Wymagania.: 4/2/0
  Klasa: Mag. Strzelec-wojownik
  Typ: Magia ciemności – Demon – Sukkub
  Statystyki: 3/3/8
  Zdolność:
  Gdy Lilim z Otchłani wkracza na pole bitwy bądź je opuszcza, wszystkie sojusznicze stworzenia Ciemności otrzymuja +1 licznik [Atak].

  Przodek Rodzicielek (Epicka)
  Koszt: 5
  Wymagania.: 4/2/0
  Klasa: Mag. Strzelec
  Typ: Demon – Rodzicielka
  Statystyki: 4/2/7
  Zdolność:
  Ilekroć sojusznicza Rodzicielka atakuje i niszczy stworzenie, na polu bitwy ustawiany jest grupowalny żeton Rodzicielki walczącej w zwarciu lub na dystans [1/0/1]

  ~

  Nekropolia:


  Kościotrup Mistrz (Niezwykła)
  Koszt: 3
  Wymagania.: 3/1/0
  Klasa: Mag. atak wręcz
  Typ: Człowiek Czarodziej
  Statystyki: 2/2/6
  Zdolność:
  Gdy, Kościotrup Mistrz atakuje, na polu bitwy ustawiany jest grupowalny żeton Kościotrupa walczącego w zwarciu lub na dystans [1/0/1]

  Nekromanta Pomocnik (Rzadka)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 3/1/1
  Klasa: Mag. Strzelec
  Typ: Człowiek – Czarodziej
  Statystyki: 2/0/6
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  Ilekroć grupowalne sojusznicze stworzenie atakuje oddział przeciwnika, zwiększa własna liczebność o 1.
  Prządka Posoki (Epicka)
  Koszt: 5
  Wymagania.: 4/2/0
  Klasa: Mag. atak wręcz
  Typ: Magia pierwotna – Namtaru
  Statystyki: 4/3/7
  Zdolność:
  Infekcja 1
  Sojusznicze stworzenia z infekcją otrzymują Wybuch Zarazy X, gdzie X wynosi tyle, ile wartość ich infekcji.

  Tkaczka Posoki (Epicka)
  Koszt: 5
  Wymagania.: 4/2/0
  Klasa: Mag. Strzelec
  Typ: Magia pierwotna – Namtaru
  Statystyki: 3/2/6
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  Infekcja 1
  Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują Uleczenie Zatrucia. Ilekroć stworzenie z licznikami trucizny zginie, taka sama ich liczba nakładana jest na losowe oddziały.

  ~

  Świątynia:


  Naga Ushio (Niezwykła)
  Koszt: 2
  Wymagania.: 2/0/1
  Klasa: Strzelec-wojownik
  Typ: Magia wody – Naga
  Statystyki: 1/1/5
  Zdolność:
  Stworzenie o nazwie Naga Ushio można wystawić lub przenieśc na pozycje sojuszniczego oddziału innego niż Naga Ushio. Jeśli to zrobisz, oddział ten powróci do ręki swego właściciela.


  Złodziej Shinobi (Rzadka)
  Koszt: 3
  Wymagania.: 2/0/2
  Klasa: Strzelec-wojownik
  Typ: Naga - Szpieg
  Statystyki: 2/0/6
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  Ilekroć sojuszniczy Szpieg zadaje w walce obrażenia wrogiemu bohaterowi , zagranie następnym łutem szczęścia Światyni kosztuje mniej o 1.


  Shinobi Gunshi (Epicka)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 3/1/2
  Klasa: Mag. strzelec- wojownik
  Typ: Magia wody – Naga - Szpieg
  Statystyki: 3/2/6
  Zdolność:
  Ilekroć wroga karta powraca z pola bitwy do ręki swego właściciela, dobierasz kartę.

  Podżegacz Shinobi (Epicka)
  Koszt: 5
  Wymagania.: 4/0/2
  Klasa: Strzelec
  Typ: Naga Szpieg
  Statystyki: 3/3/7
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  Ilekroć sojuszniczy Szpieg atakuje i niszczy stworzenie, wybrany oddział wroga wraca do ręki swego własciciela.


  ~

  Twierdza:


  Łucznik z Sahaaru (Niezwykła)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 4/0/0
  Klasa: Strzelec
  Typ: Magia ziemi – Centaur – Łucznik
  Statystyki: 3/1/6
  Zdolność:
  Niewrażliwość na odwet
  Pancerz 1

  Harpia Szamanka (Rzadka)
  Koszt: 4
  Wymagania.: 4/0/0
  Klasa: Atak z powietrza
  Typ: Magia powietrza – Magia ziemi – Harpia
  Statystyki: 3/2/6
  Zdolność:
  Sąsiednie sojusznicze stworzenia Powietrza otrzymuja +1 [Atak]
  Sąsiednie sojusznicze stworzenia Ziemi otrzymują +1 [Zdrowie]

  Kościany Protoplasta (Epicka)
  Koszt: 5
  Wymagania.: 5/1/0
  Klasa: Mag. Atak wręcz
  Typ: Magia ziemi – Ork – Duch
  Statystyki: 4/2/7
  Zdolność:
  Sojusznicze stworzenia ziemi otrzymują Regenrację 1 oraz Pancerz 1.

  Oszalały Wódz z Sahaar (Epicka)
  Koszt: 5
  Wymagania.: 5/0/0
  Klasa: Atak wręcz Strzelec
  Typ: Magia powietrza – Magia ziemi – Ork
  Statystyki: 2/2/7
  Zdolność:
  Szał 1
  Na początku twojej tury, na wszystkie sojusznicze stworzenia z Szałem nakładany jest 1 jego licznik.


  ~ 

  Powracające karty

  Stworzenia

  Akademia:


  Tańcząca Derwiszka
  Statystyki: 2/0/3 -> 2/0/4

  Zniewolona Harpia
  Statystyki: 1/0/6 -> 2/0/5

  Minotaur Brutal
  Wymagania.: 3/2 -> 3/1
  Zdolność::
  Zmiana: ‘Wyładowanie 2’ (było 1)

  Dżinn Handlarka Zaklęć
  Wymagania.: 3/3 -> 3/2

  Sykofant Pustki
  Koszt: 4 -> 3
  Wymagania.: 2/1/3 -> 3/1/1

  Niestabilny Dżinn

  Koszt: 3->4
  Wymagania.: 4/3 -> 3/3
  Statystyki: 4/2/6 -> 4/3/7
  Zdolność:
  Dodano: ‘Kanałowanie magii 1’

  Wirująca Derviszka
  Statystyki: 2/0/4 -> 2/0/6  Rakszasa Radża
  Statystyki: 5/5/5 -> 4/4/5
  Zdolność:
  Dodano: Rakszasa Radża nie może atakować bohatera. Jeśli na polu bitwy znajduje się sojuszniczy Mag, Rakszasa Radża otrzymuje Czyżośc.

  Mag Ostrzy
  Typ: Mag. Strzelec-wojownik, Człowiek czarodziej
  Zdolność::
  Zmiana: ‘Gdy sojuszniczy Mag niszczy stworzenie po raz pierwszy podczas twojej tury, wybierz nieunikatową kartę zaklęcia ze swojego cmenatarza i dodaj ja do reki’

  Wojownik Taweret
  Zdolność::
  Dodano: 'Szeroki atak
  Zmiana: ‘Ilekroć Wojownik Taweret atakuje stworzenie walczące wręcz, zadaje o 2 punkty większe obrażenia’ (Było 3 )

  Nienasycony Dżinn
  Wymagania.: 5/4/0 -> 4/4/0
  Zdolność::
  Zmiana: ‘Na początku twojej tury usuwa z któregokolwiek cmentarza losową kartę zaklęcia. Jeśli to niemożliwe niszczy Nienasyconego Dżinna’

  Arcane Łucznik
  -bez zmian

  ~

  Przystań:


  Imperialny Gwardzista
  Zdolności:
  Dodano: ‘Grupowanie’

  Pobożna Siostra
  Statystyki: 0/0/3 -> 1/1/4

  Wilczy Wartownik
  Zdolność::
  Dodano: ‘Niepowstrzymany Odwet’
  Usunięto: 'Niezdolnośc do ataku'

  Serafin
  Statystyki: 3/1/5 -> 3/2/6

  Westalka
  Statystyki: 1/0/6 -> 1/1/7
  Zdolność::
  Dodano: ‘Odtworzenie’

  Oszczepnik Gryfa
  Statystyki: 2/3/6 -> 3/2/6

  Płomień Chwały
  Koszt: 6 ->5
  Wymagania.: 5/2 -> 4/2
  Zdolność::
  Dodano: ‘Ilekroć sojusznicze stworzenie jest uzdrawiane, otrzymuje +1 [Atak] do końca tury.
  Zmiana: ‘Regeneracja 2’ (było 3)

  Słoneczny Krzyżowiec
  Koszt: 6 -> 5
  Wymagania.: 6/0/0-> 5/0/0
  Zdolność::
  Dodano: ‘Gdy sojuszniczy Rycerz po raz pierwszy w twojej turze niszczy stworzenie, liczebność wszystkich sojuszniczych oddziałów wzrasta o 1.

  Usunięto: 'Regeneracja'

  Niebianka
  Koszt: 7 -> 6
  Wymagania.: 6 -> 5
  Zdolność::
  Dodano: ‘[Atak] i [Odwet] wrogich stworzeń, stojących w tym samym rzędzie co Niebianka, zawsze wynoszą 2 lub mniej.
  Zmiana: ‘Regeneracja 2’ (było 3)

  Bez zmian:
  Chosen of Elrath
  Holy Praetorian
  Expert Marksman


  ~

  Inferno:


  Piekielny Ogar
  Zdolność::
  Dodano: ‘Grupowanie’

  Gravid Rodzicielka
  Szkoła: Fire
  Statystyki: 1/0/2 -> 1/0/3
  Zdolność::
  Dodano: ‘Grupowanie’
  Dodano: ‘Area Blast 1’

  Dręczyciel
  Typ: Mag. Strzelec-wojownik (było 'Mag. Atak wręcz')
  Statystyki: 2/1/4 -> 2/2/5

  Ifryt, Pożeracz Dusz
  Koszt: 4 ->3

  Czart
  Szkoła: Magia ciemności
  Statystyki: 3/2/4 -> 3/2/5

  Matka Roju
  Statystyki: 2/0/5 -> 2/1/6
  Zdolność::
  Usunięto: Kanałowanie magii
  Dodano: ‘Ilekroć ginie sojuszniczy oddział Rodzicielek niebędący żetonem, na jego pozycji ustawiony zostaje żeton Rodzicielki, będącej strzelcem-wojownikiem [1/0/1]


  Oprawca
  Koszt: 5->4
  Wymagania.: 5/0 -> 4/0
  Typ: Mag. strzelec- wojownik (było” 'Mag. Atak wręcz')
  Statystyki: 3/3/5 -> 3/2/6

  Niewolnik Demonów
  Statystyki: 3/3/5 -> 3/3/6

  Czarodziejka Chaosu
  Koszt: 6 -> 5
  Wymagania.: 5/2 -> 4/2
  Statystyki: 4/2/6 -> 4/2/7

  Piekielny Niszczyciel
  Zdolność::
  Dodano: ‘Gdy atakuje i niszczy stworzenie, nadwyżka obrażeń jest przenoszona na wrogiego bohatera.

  Zmiana: ‘Wybuch Ognia 4’ (Był 2)

  Osiłek Ur-Khraga
  Statystyki: 4/5/6 -> 4/5/7

  Czarci Lord
  Wymagania.: 6/0 -> 5/0


  ~

  Nekropolia:


  Szkielet Oszczepnik
  Zdolność::
  Dodano: ‘Grupowanie’

  Kościotrup Plagi
  Zdolność::
  Dodano: ‘Grupowanie’

  Gnijący Zombie
  Koszt: 4 -> 2
  Statystyki: 0/2/5 -> 0/1/4
  Zdolność::
  Zmiana: ‘Kiedy Gnijący Zombie ginie, umieszcza jeden licznik trucizny na wszystkie stworzenia w tym samym rzędzie;.

  Mumia z Sahaar
  Statystyki: 1/0/3 -> 2/0/3

  Gnijąca Mumia
  Szkoła: Magia ziemi
  Zdolność::
  Dodano: ‘Uleczenie Zatrucial’
  Zmiana: ‘Na koniec każdej tury umieszcza 1 licznik trucizny na stworzeniu o nazwie Gnijąca Mumia.
  Jeśli Gnijąca Mumia zginie z nałożonymi licznikami trucizny, umieszcza tą samą liczbę liczników na innych losowo wybranych stworzeniach.  Wygłodniały Ghul
  Szkoła: Magia ziemi
  Typ: Atak wręcz -Strzelec (było: Atak wręcz)
  Statystyki: 2/1/4 -> 2/1/5
  Zdolność::
  Dodano: ‘Infekcja 1’
  Zmiana: ‘Regeneracja 1’ (było 2)

  Pustelnik z Mrocznej Kniei
  Statystyki: 2/1/5 -> 2/1/6
  Zdolność::
  Dodano: ‘Infekcja 1’
  Zmiana: ‘
  Wszystkie sojusznicze stworzenia ze zdolnością Infekcji otrzymują +1 do jej wartości.
  (Było: Wszystkie stworzenia ze zdolnością infekcji otrzymują +1 do jej wartości’)

  Gnijący Ghul
  Szkoła: Magia ziemi
  Statystyki: 0/0/7 -> 0/3/8
  Zdolność::
  Dodano: ‘Infekcja 1’
  Zmiana:
  Na początku twojej tury umieszcza 1 licznik zatrucia na Gnijącym Ghulu. Wartość jego [ATK] jest równa liczbie liczników zatrucia na sojuszniczych stworzeniach.
  Było: Na początku twojej tury połóż 1 licznik zatrucia na Gnijącego Ghula. Wartość jego [ATK] jest równa liczbie liczników zatrucia na nim.


  Wcielony Koszmar
  Wymagania.: 5/0 -> 4/0

  Ghul z Al-Betyl
  Zdolność::
  Dodano: ‘Infekcja 1’

  Strażnik Losu
  Statystyki: 2/2/4 -> 2/2/5

  Upiorny Smok
  Koszt: 8 -> 7


  ~

  Twierdza:


  Łupieżca z Ranaaru
  Statystyki: 0/0/2 -> 0/0/3

  Kocię-Wojownik
  Statystyki: 0/0/1 -> 1/0/1
  Zdolność::
  Dodano: Nie może być celem.


  Cierniowa Bestia
  Zdolność::
  Usunięto: ‘Niezdolność do atkau’
  Usunięto: ‘Zakotwiczenie’
  Dodano: ‘Pancerz 1’
  Zmiana: ‘Odpornośc na zaklęcia' (Było: ‘Odpornośc na amgię)

  Harpia z Sahaar
  Koszt: 3 -> 2
  Szkoła: Magia powietrza | Magia ziemi
  Statystyki: 1/0/3 -> 1/0/4
  Zdolność::
  Dodano: Szał 1
  Usunięto: ‘Szybki atak’
  Usunięto: Na początku twojej tury przywróć Harpię z Sahaar do ręki właściciela.
  .

  Wojownik Jaguara
  Szkoła: Magia powietrza | Magia ziemi
  Typ: Atak wręcz-strzelec
  Statystyki: 1/0/3 -> 1/0/5
  Zdolność::
  Dodano: ‘Szał 1’
  Dodano: ‘Pancerz 1’
  Usunięto: ‘Szybki atak

  Tchórzliwy Gnoll
  Szkoła: Magia ziemi

  Sahaar Hunter
  Szkoła: Magia ziemi
  Statystyki: 2/0/4 -> 2/0/5

  Myśliwy z Ergu
  Szkoła: Magia ziemi


  Napastliwa Furia
  Szkoła: Magia powietrza
  Statystyki: 3/1/3 -> 3/1/5
  Zdolność::
  Dodano: ‘Szał 1’
  Usunięto: ‘Swobodny atak’

  Zbójniczka z Sahaar
  Szkoła: Magia powietrza | Magia ziemi

  Mistrz Partyzantki
  Szkoła: Magia ziemi
  Zdolność::
  Dodano: ‘Dowodzenie 1’

  Centaur Marauder
  Zdolność::
  Dodano: ‘Pancerz 1’


  ~

  Świątynia:


  Szantażysta Shinobi
  (Was ‘Naga-taktyk)
  Klasa: Naga Szpieg
  Statystyki: 1/0/2 -> 1/0/3
  Zdolność::
  Zmiana: ‘Gdy sojuszniczy Szpieg po raz pierwszy w twojej turze zadaje bohaterowi wroga obrażenia w walce, zwiększ swoją produkcję [Zasoby] o 1.


  Strażnicy Wodospadu
  Statystyki: 0/1/5 -> 0/2/5
  Zdolność::
  Usunięto: 'Cannot Attack'
  Usunięto: 'Zakotwiczenie'

  Kappa- bez zmian

  Kirin
  Koszt: 4 -> 3
  Wymagania.: 4/1 -> 3/1
  Typ: Mag. Strzelec- wojownik
  Statystyki: 2/2/5 -> 2/1/5

  Strażnik Shanriyi
  Typ: Mag. Atak wręcz Strzelec

  Honorowy Kami
  Zdolność::
  Zmiana: Dopóki na twoim cmentarzu znajduje się 5 lub więcej kart, Honorowy Kami zyskuje Honor 1.  Kappa Shoya
  Koszt: 5 -> 4
  Wymagania.: 5/1 -> 4/1
  Statystyki: 3/3/6 -> 3/1/6
  Zdolność::
  Dodano: ‘Finta’
  Usunięto: ‘Miejscowy wybuch 2’

  Naga Warrior
  Koszt: 6 -> 4
  Wymagania.: 6/0 -> 4/0
  Typ: Atak wręcz Strzelec
  Statystyki: 2/1/7 -> 2/1/6
  Zdolność::
  Zmiana: ‘Honor 1’ (Był 2)

  Kapłanka Shanriyi
  Statystyki: 2/0/4 -> 2/0/6
  Zdolność::
  Dodano: 'Miejscowy wybuch 1'

  Perłowa Kapłanka
  Statystyki: 3/2/5 -> 3/2/6

  Yuki-Onna
  Statystyki: 3/2/8 -> 3/2/9

  Święty Kirin
  Koszt: 8 -> 6
  Wymagania.: 6/1 -> 5/2
  Typ: Mag. Atak wręcz-sStrzelec
  Zdolność::
  Dodano: ‘Wszystkie inne sojusznicze stworzenia Wody otrzymują Miejscowy Wybuch 1.’


  ~

  Neutralne:


  Łowca z Pao
  Statystyki: 1/0/2 -> 1/0/3
  Zdolność::
  Dodano: ‘Grupowanie’

  Najemny Zbir
  Statystyki: 2/0/4 -> 2/2/4

  Heleksjański Bibliotekarz
  Statystyki: 0/0/1 -> 1/0/1

  Kaktusowe Stworzenie
  Statystyki: 0/3/2 -> 0/3/3

  Pomniejszy Żywiołak Ciemności
  Wymagania.: 3/1 -> 2/1

  Żółw z Gór Cienia
  Koszt: 4 -> 3
  Wymagania.: 4/0 -> 3/0
  Statystyki: 0/3/5 -> 1/3/5

  Drzewiec z Mrocznej Kniei
  Statystyki: 0/0/7 -> 0/1/7

  Mniejszy Żywiołak Wody
  Wymagania.: 3/1 -> 2/1

  Ślepy Brat
  Statystyki: 0/0/4 -> 1/1/5

  Pomniejszy Żywiołak Ziemi
  Wymagania.: 5/1 -> 4/1


  ~

  Łuty Szczęścia

  Akademia:

  Zapora Losu
  Mistyczne Badania
  Skradzione badania

  Przystań:

  Imperialna Falanga
  Efekt:
  Zmiana: Efekt stały
  Zmiana: Dopóki żadne sojusznicze stworzenie nie atakowało wręcz w turze, wszystkie sojusznicze jednostki zyskują Odpłatę i +[1:Odwet], aż do twojej kolejnej tury.  Błogosławieństwo Elratha
  W Kupie Siła


  ~
  Inferno:

  Komnata Obłedu
  Dom szaleństwa
  Narastający Obłęd

  ~
  Nekropolia:

  Wola Ariany
  Diabelska Komunia
  Odwieczne Pole Bitwy

  ~
  Twierdza:

  Zew Krwawego Rogu
  Efekt:
  Zmiana: Stały
  Dodano: ‘Gdy sojusznicze stworzenie obłożone Szałem lub Krwiożerczością ginie, Zew Krwawego Rogu ulega zniszczeniu.
  Ostatnia reduta
  Koszt: 4 -> 3
  Wymagania.: 0/0/4 -> 0/0/2

  Krwawa Sadzawka

  ~
  Świątynia:

  Wir Wodny
  Podwodna Forteca
  Uświęcona ziemia

  ~
  Neutralne:
  Przemyślane Poświęcenie
  Koszt: 6 -> 4
  Wymagania.: 0/2/3 -> 0/2/2

  Klątwa Negacji
  Kopalnia złota
  Posiłki
  W Jedności Siła


  Zaklęcia  Tajemna Obrona
  Dodano Zdolność ‘Upór’

  Zapłon
  Dodano Zdolność ‘Upór’

  Podmuch Wiatru
  Koszt: 3 -> 2

  Szybkość Błyskawicy
  Dodano Zdolność ‘Upór’

  Wieczna Zima
  Dodano Zdolność ‘Upór’

  Zamieć
  Dodano Zdolność ‘Upór’

  Zakażenie
  Dodano Zdolność ‘Upór’

  Kamienna Skóra
  Wymagania.: 0/3 -> 0/2
  Dodano Zdolność ‘Upór’

  Chmura Trucizny
  Wymagania.: 4 -> 3

  Agonia
  Koszt: 2 -> 1
  Wymagania.: 2 -> 1

  Desperacja
  Zmiana: Zadaje 2 pkt. obrażeń wszystkim wrogim stworzeniom, które nie sąsiadują z żadnym sojuszniczym stworzeniem.

  Sąd Ostateczny
  Zmiana: Zadaje 3 punkty obrażeń wszystkim stworzeniom, które zaatakowały twój oddział w ostatniej turze przeciwnika.

  Płonąca Broń
  Ogień Wewnętrzny
  Cyklon
  Lodowy mur
  Osłabienie
  Zdecydowany opór
  Łancuch Uzdrowień
  Spowolnienie
  Kradzież zaklęcia  ~

  Bohaterowie


  Gazal, Pani Sekretów
  Zdolność Koszt: 3 -> 1

  Zygfryd, Orędownik Wiary
  Zdolność,zmiana:
  Jeśli masz [MIGHT] na poziomie 5 lub wyższym i [DESTINY] na poziomie 3 lub wyższym, wszystkie wystawiane przez ciebie stworzenia niebędące żetonami i walczące wręcz zyskują +[1:HEALTH].

  Jezziel, Zaklinaczka Nadziei
  Zdolność, zmiana:
  Odrzuć kartę: Leczy wszystkie obrażenia u 2 wskazanych stworzeń.


  Xorm, Czempion Otchłani
  Zdolność, zmiana:
  [2:Surowce]: Wszystkie sojusznicze stworzenia walczące wręcz w twoim przednim szeregu zyskują +[1:ATK] aż do końca tury.

  Phrias, Książę Zagłady
  Statystyki: 1/1/0 -> 1/1/1

  Adar-Malik, Zaklinacz Zagłady
  Zdolność, loszt: 6 -> 4

  Ammar, Zwodziciel
  Nergal, Władca Umarłych
  Kelthor, Władca Furii
  Zouleika, ZBuntowana Czarodziejka
  Ishuma, Władca Smoków
  Akane, Opłakująca Wspomnienia


  ~
  Wydarzenia  Ścieżka Przodków
  Zdolność::
  Zmiana, długotrwałe: Stworzenie wystawione na pole bitwy nie może być celem, aż do twojej kolejnej tury.

  Dzień Poboru
  Koszt: 3 -> 2

  Oko Cyklonu Many
  Koszt: 4 -> 3

  Jarmark Cieni
  Miesiąc Szmaragdowej Pieśni
  Dzień Upadłego Wilka
  Jarmark Cudów
  Miesiąc Tańczących Płomieni


  ~ 
  Zbalansowane karty
  Stworzenia
  Akademia:


  Dżinn Strażniczka
  Wymagania. 2/3 -> 2/2

  Czarodziej-Mentor
  Wymagania. 1/2/ -> 2/1

  Uczeń Czarodzieja
  Statystyki: 2/1/2 -> 2/0/3

  Mag-Czeladnik
  Wymagania.: 3/2 -> 3/1

  Strażniczy Golem
  Wymagania.: 1/3 -> 2/2

  Mówca Zaświatów
  Statystyki: 1/0/4 -> 1/0/5

  Kronikarz
  Statystyki: 1/1/4 -> 2/1/4
  Wymagania. 1/1/2 -> 2/1/1

  ~

  Przystań:


  Imperialny Kusznik
  Zdolność::
  Dodano: 'Grupowanie'

  Wilcza Mścicielka
  Szkoła: Magia Światłości
  Wymagania.: 5/1 -> 4/2
  Statystyki: 2/3/6 -> /2/3/7

  Kapłanka Polowa Gryfa
  Statystyki: 1/2/4 -> 1/2/5

  ~

  Inferno:


  Odrodzona Zmora
  Statystyki: 2/3/4 -> 2/3/5

  Heretycki Złodziej Zaklęć


  Sukkub w Pętach
  Zdolność
  Zmiana: Jeśli Sukkub w Pętach nie atakował w trakcie twojej tury, to pod jej koniec zadaje wrogiemu bohaterowi 1 punkt obrażeń. Jeśli aktualny poziom zdrowia przeciwnika nie jest niższy niż twój - zadaje 2 punkty obrażeń.  ~ 
  Nekropolia:


  Gnijący Smok
  Koszt 8 -> 7

  Pokutujący Duch
  Statystyki: 2/1/2 -> 2/1/3

  Widmo Zemsty
  Statystyki: 2/1/5 -> 3/2/5

  Lamasu Putride
  Statystyki: 3/2/6 -> 3/2/8  Tkaczka Losu
  Koszt: 7 -> 6
  Wymagania.: 6 -> 5
  Szkoła: Magia pierwotna

  Prządka Losu
  Szkoła: Magia pierwotna
  Statystyki: 2/1/6 -> 2/2/7

  Zombie Plagi
  Statystyki: 2/1/5 -> 2/1/6

  Wampirzy Lord
  Wymagania. 6 -> 5


  ~

  Świątynia:


  Śnieżna Panna
  Statystyki: 2/1/4 -> 2/1/5

  Strażniczka z Sayamy
  Wymagania.: 3/1/3 -> 3/1/2  Mokry Kappa
  Wymagania. 3/2 -> 3/1

  Rekin Obrońca
  Wymagania. 2/0/1 -> 2/0/0

  Duch Fontanny
  Wymagania. 2/0/1 -> 2/0/0


  ~

  Twierdza:


  Jeździec Wiwern
  Koszt: 7 -> 6
  Statystyki: 3/1/6 -> 3/1/7

  Oszalały Miażdżyciel
  Koszt: 7 -> 6
  Statystyki: 4/2/6 -> 4/2/7


  Bard Bojowy Czarnej Czaszki
  Statystyki: 0/0/3 -> 0/0/2

  Ork z Sahaar
  Szkoła : Magia powietrza | Magia ziemi
  Statystyki: 2/2/6 -> 2/2/7

  Myśliwy z Ergu
  Szkoła: Magia ziemi


  ~ 
  Neutralne:  Pomniejszy Żywiołak Powietrza
  Wymagania.: 4/1/0 ->3/1/0

  Pomniejszy Żywiołak Ognia
  Wymagania.: 4/1 /0-> 3/1/0

  Większy Żywiołak Ognia
  Koszt: 6 -> 5
  Wymagania.: 4/3/0 ->0/ 3/3

  Większy Żywiołak Ziemi
  Koszt: 7 -> 6
  Wymagania.: 5/2 -> 4/3

  Większy Żywiołak Powietrza
  Koszt: 6 -> 5
  Wymagania.: 5/1 -> 4/2

  Większy Żywiołak Wody
  Statystyki: 3/3/5 -> 3/2/6
  Zdolność::
  Dodano: ‘Niewrażliwośc na odwet’

  Anael, Wybranka Światłości
  Wymagania. 6/2 -> 5/2

  Hasafah, Wybraniec Cieni
  Wymagania. 4/3 -> 4/2


  ~
  Budynki

  Inferno:

  Komora Przywołania
  Zdolność
  Zmiana: Jeśli w Komorze Przywołania pod koniec twojej tury znajduje się 10 lub mniej Rodzicielek, wielkość ich stosu ulega podwojeniu.

  ~
  Bohaterowie


  Masfar, Ojciec Tytanów
  Zdolność Koszt: 1 -> 0

  Fleshbane, Orędownik Ułomnych
  Statystyki: 2/0/1 -> 2/1/0

  Sveltana, Hierofantka Pajęczej Królowej
  Statystyki: 1/2/0 -> 1/1/1

  Noboru, Zaklinacz Zmierzchu
  Zdolność Koszt: 6 -> 4

  Matewa, Głos Gromu
  Zdolność Koszt: 2 -> 1


  ~ 
  Zaklęcia


  Chmura Trucizny
  Wymagania.: 4 -> 3

  Błyskawica
  Wymagania. Mag. 4 –> Mag. 3

  Łańcuch Piorunów
  Wymagania. Mag. 4 –> Mag. 3


  Ognisty Wybuch
  Wymagania. 0/3 -> 0/2

  Wybuch Błyskawicy
  Wymagania. 0/3 -> 0/2

  Lodowe Kolce
  Wymagania. 0/3 -> 0/2Agony
  Koszt: 2 -> 1
  Wymagania.: 2 -> 1  Nowe animacje w rozgrywce:


  • Nowe animacje dla zdolności kart:
  • Nowa animacja kanałowania
  • Nowe animacje wykorzystywania zasobów
  • Nowe animacje wzmocnień I ich usuwania
  • Nowe animacje liczników
  • Nowe elementy interfejsu dla kart dodających lub otrzymujących wzmocnienia

  Dodano nowe rewersy kart dla każdej frakcji:

  • Przystań
  • Inferno
  • Nekropolia
  • Świątynia
  • Akademia
  • Twierdza
  • Neutralne

  Nowe osiągnięcia!
  Share this post

 2. #2
  Przestałem czytać jak zobaczyłem Chyżość przez "rz", nie mogles wstawic zdjec tych kart.
  BTW nawinelo mi sie na oko Adar Malik 6 ->4 no to juz wiemy jaki champion bedzie mial 90% pick rate na swissach w formacie open. Jak mozna tak OP bohatera tak zbuffowac. Tego Phriasa zy Jezziela to rozumiem ale Adar Malik?
  Share this post

 3. #3
  Adar Malikowi proponuje jeszcze magie pierwotną dać bo jest za słaby
  Share this post

 4. #4
  W sumie Malik trochę OP może być po patchu. Powinno się dodać do zdolności, że każdą kartę może wyciągnąć z cmentarza tylko raz a potem zostaje zbanishowana, bo ja już widzę tę taktykę spamowania banshami albo troll decki na masowym szale i wyciąganiu upiorów pustki z gravu. W sumie to upiory pustki powinny być banishowane a nie schodzić do gravu, jeśli ktoś by mnie pytał.
  Share this post

 5. #5
  Retazar - bardzo proszę o wstawienie (nawet małych) zdjęć kart. Będzie to dużo wygodniejsze.
  Z góry dziękuję.
  Share this post

 6. #6
  Lepszym tłumaczeniem dla ''Kościotrup Mistrz'' jest według mnie ''Mistrz Kościotrupów''. Na arcie nie wygląda na kościotrupa w sumie. Chyba, że chińską wersje tak wygładzili bo jak wiadomo oni nie lubią czaszek
  Share this post

 7. #7
  Wielkie dzięki za notesy, ale prośba jak powyżej- za dużo tego, obrazki by dużo ułatwiły.
  Na pierwszy rzut oka- sukkub r.i.p. i wielki come back Malika
  Share this post

 8. #8
  twardy_'s Avatar Banned
  Join Date
  May 2013
  Posts
  1,227
  bez draftu ten patch to jest kupa nie patch

  leci 5 miech od przejecia projektu przez BB a dostajemy takie pomyje? wstyd
  Share this post

 9. #9
  Share this post

 10. #10
  no nareszcie sie cos ruszylo, fajnie ze pojawiaja sie te zmiany, szkoda ze drafta dlaej nie ma ale w sumie majac wszytskie karty w tej grze srednio mi na nim zalezy

  a co do obrazka od Kuackillah, magic nie ma dobrej wersji na Pc te oficialne sa beznadziejne, a nieoficialne sa zamykane (ehh szkoda strego dobrego Polskiego wizarda ;( ) a hearstone to taka infantylna i prostacka popierdolka ze rownie dobrze mogla by byc grac na facebooku, wiec raczej ciezko ja porownywac z doc a co dopiero mtg.
  Share this post

Page 1 of 7 123 ... Last ►►