PDA

View Full Version : [Aktualizacja] PatchnotesRetazar
04-04-2014, 02:06 PM
Funkcje / Interfejs

Nowy układ menu oraz interfejs użytkownika

Nowy ranking oraz system tworzenia starć

Zmiany w tworzeniu talii. Dodane filtry, pole wyszukiwania, ulepszony interfejs użytkownika

Sklep i przedmioty:

- Sklep został podzielony na dwie części, Standardową oraz Dziedzictwo (Standardowa = Zestaw Podstawowy 2 i kolejne, Dziedzictwo = Zestaw Podstawowy 1, Herold Pustki, Powstanie Pustki, Zapomniane Wojny, Pięć Wież).
- Dodano Superpakiet (2 gwarantowane karty od rzadkiej w górę + Dzikie Karty) jako standardowy produkt w sklepie
- Zestawy w standardowym sklepie zawierają teraz Superpakiety
- Doładowania działają teraz przez określony czas zamiast przez określoną liczbę starć
- Usunięto: Pakiety Bohaterskie, Pakiety Premium, Pakiet Emilio, Małe Pakiety

Nagrody za pojedynki rankingowe:
- Teraz są oparte na działaniu czasowym zamiast na obrażeniach

Nagrody dzienne:
- W ramach nagrody za codzienne logowania przyznawane jest złoto oraz kupony turniejowe. Dzikie Karty będą nagrodą za nieprzerwane tygodniowe logowania

Kampanie:
- Nagrody za ukończenie kampanii zostały zreorganizowane

Ołtarz życzeń:
- Zreorganizowane zostały wartości wszystkich kart

Osiągnięcia:
- Usunięto: 'Nazywasz to najazdem?', 'Za honor i obowiązek!', 'Wilczy żołnierz', 'Urodzony by władać', 'Gotowy do walki!'
- Zmieniono niektóre nagrody za osiągnięcia

Nowe poziomy:
- Zreorganizowano nagrody za osiąganie kolejnych poziomów

Turnieje szwajcarskie:
- Nagrody: 1 miejsce (Superpakiet z najnowszej serii) / 2 miejsce (Pakiet z najnowszej serii + Pakiet z Zestawu Podstawowego 2) / 3 miejsce Losowa nagroda(Kupon turniejowy + pakiet z Zestawu Podstawowego 2)
Skórki ikon można teraz dodawać do sztandarów graczy, by podkreślić wyjątkowe osiągnięcia (np. zdobyte mistrzostwa, przynależność drużynową itd.)

Otwieranie pakietów odbywa się teraz w oddzielnym ekranie, dostępnym z poziomu menu Kart i Talii

Na karcie w formie ikony przedstawione są wszystkie zdolności stworzenia, a nie tylko te zyskane dzięki innym kartom

Wprowadzono zmianę w kampanii jednoosobowej. Teraz po ukończeniu konkretnej kampanii odblokowana zostaje związana z nią zagadka

Wprowadzono dwa oddzielne formaty gry dla pojedynków rankingowych:
Format standardowy: Tylko karty z Zestawu Podstawowego 2, Serca Koszmarów oraz kolejnych serii nadchodzących sezonów
Format otwarty: Wszystkie karty

Dodano też regularne tygodniowe formaty dla turnieju szwajcarskiego

Dodano zadania dzienne: są to specjalnie osiągnięcia, które można realizować wielokrotnie

Zreorganizowano menu pomocy, aby uczynić je bardziej czytelnym

Zaktualizowano miejsce przechowywania plików z powtórkami. Obecna domyślna ścieżka to:
C:\users\yourname\AppData\Local\Ubisoft\Might and magic duel of champions\Replay

Dokonano ponownego zbilansowania kilku kart

Szczegóły można znaleźć na oficjalnym forum: http://forums.ubi.com/forumdisplay.php/333-Might-amp-Magic-Duel-of-Champions


Naprawione błędy

Ołtarz Ashy: Musisz teraz wybrać oba cele przed zastosowaniem efektu

Zmieniono zdolność 'Kierana, Rycerza Zaprzeczenia'

Aktywacja karty następuje tylko wtedy, gdy wykorzystane zostaną wszystkie jej efekty

Tydzień Oswojonych Dusz' działa zgodnie z oczekiwaniami

Stworzenie w 'Iglicy Dusz' lub w 'Wieży Ogrodnika' nakłada teraz prawidłowo licznik okaleczenia

Osiągnięcie 'Wypowiedz Życzenie' działa zgodnie z oczekiwaniami

'Kradzież Życia' oraz 'Oczarowanie' działają zgodnie z oczekiwaniami

'Kamienna Tarcza' oraz 'Niebiański Pancerz' działają prawidłowo z Burzą Many
Niektórych budynków nie można już zniszczyć za pomocą 'Pieczęci Śmierci'

'Siewca Zarazy' oraz 'Tydzień Surowości' działają zgodnie z oczekiwaniami

Naprawiono błąd, w wyniku którego karta 'Shi-no-Shi' nie była usuwana, jeśli przeciwnik zagrał najpierw 'Strażnikiem Pustki'

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zdobycie surowców po zagraniu karty 'Wir Wodny' na 'Okane no Okane'

Naprawiono błąd, w wyniku którego 'Prorok Chaosu' wymagał odrzucenia kart, nawet jeśli w pewnych okolicznościach zginął na skutek użycia karty 'Komu Bije Dzwon'

Naprawiono błąd, w wyniku którego 'Nur, Tkaczka Zaklęć' dobiera kartę po użyciu 'Wskrzeszenia'

Naprawiono błąd, w wyniku którego efekt 'Więzienie' uniemożliwiał wzrost produkcji surowców

Naprawiono błąd, który powodował, że w określonych okolicznościach ujawniana była ręka przeciwnika (karty, które zmieniały koszt, jak na przykład 'Jeździec Sępów Czarnej Czaszki' były zamieniane miejscami)

Nowy system tworzenia starć i wyliczania pozycji w rankingu: teraz gracze są dzieleni na poziomy od 1 do 8 i klasyfikowani według postępów w obrębie danego poziomu. Na postępy te w głównej mierze wpływa indywidualny Ranking Równorzędności (MMR, wcześniej ELO). Wskaźnik Równorzędności nigdy nie jest bezpośrednio ujawniany graczowi. Wpływ na niego ma udział w pojedynkach rankingowych oraz ich typ. Począwszy od poziomu 6, ranking gracza nie opiera się już na jego Wskaźniku Równorzędności, ale na punktach mistrzowskich (CP). Wyniki w obu tych kategoriach z czasem spadają. Gracz jednak nie może zostać zdegradowany, póki nie nastąpi reset drabinki. Jest on wykonywany raz w miesiącu.
Zmiany w tworzeniu talii. Dodane filtry, pole wyszukiwania, ulepszony interfejs użytkownika
Zmiany w systemie ekonomicznym

Sklep i przedmioty:
- Sklep został podzielony na dwie części, Standardową oraz Dziedzictwo (Standardowa = Zestaw Podstawowy 2 i kolejne, Dziedzictwo = Zestaw Podstawowy 1, Herold Pustki, Powstanie Pustki, Zapomniane Wojny, Pięć Wież).
- Dodano Superpakiet (2 gwarantowane karty od rzadkiej w górę + Dzikie Karty) jako standardowy produkt w sklepie
- Zestawy w standardowym sklepie zawierają teraz Superpakiety
- Doładowania działają teraz przez określony czas zamiast przez określoną liczbę starć
- Usunięto: Pakiety Bohaterskie, Pakiety Premium, Pakiet Emilio, Małe Pakiety

Nagrody za pojedynki rankingowe:
- Teraz są oparte na działaniu czasowym zamiast na obrażeniach

Nagrody dzienne:
- W ramach nagrody za codzienne logowania przyznawane jest złoto oraz kupony turniejowe. Dzikie Karty będą nagrodą za nieprzerwane tygodniowe logowania

Kampanie:
- Nagrody za ukończenie kampanii zostały zreorganizowane

Ołtarz życzeń:
- Zreorganizowane zostały wartości wszystkich kart

Osiągnięcia:
- Wprowadzono zmiany w nagrodach za osiągnięcia

Nowe poziomy:
- Zreorganizowano nagrody za osiąganie kolejnych poziomów

Turnieje szwajcarskie:
- Nagrody: 1 miejsce (Superpakiet z najnowszej serii) / 2 miejsce (Pakiet z najnowszej serii + Pakiet z Zestawu Podstawowego 2) / 3 miejsce (Kupon turniejowy + pakiet z Zestawu Podstawowego 2)
Wprowadzono dwa oddzielne formaty gry dla pojedynków rankingowych:
Format standardowy: Tylko karty z Zestawu Podstawowego 2, Serca Koszmarów oraz kolejnych serii nadchodzących sezonów.
Format otwarty: Wszystkie karty.
Dodano też regularne tygodniowe formaty dla turnieju szwajcarskiego.

Osiągnięcia:
- Usunięto: 'Nazywasz to najazdem?', 'Za honor i obowiązek!', 'Wilczy żołnierz', 'Urodzony by władać', 'Gotowy do walki!'
- Zmieniono niektóre nagrody za osiągnięcia
Otwieranie pakietów odbywa się teraz w oddzielnym ekranie, dostępnym z poziomu menu Kart i Talii.
Na karcie w formie ikony przedstawione są wszystkie zdolności stworzenia, a nie tylko te zyskane dzięki innym kartom.
Wprowadzono zmianę w kampanii jednoosobowej. Teraz po ukończeniu konkretnej kampanii odblokowuje się dla niej zagadka.
Dodano zadania dzienne: Są to specjalnie osiągnięcia, które można realizować wielokrotnie.
Zreorganizowano menu pomocy, aby uczynić je bardziej czytelnym.
Zaktualizowano miejsce przechowywania plików z powtórkami. Obecna domyślna ścieżka to:
C:\users\yourname\AppData\Local\Ubisoft\Might and magic duel of champions\Replay
Ponownie zbilansowano kilka kart:

Akademia

Golem Pokryty Glifami
Wym.: 4/4/0
Obecne wym.: 3/4/0


Przystań

Imperialny Strażnik
Wym.: 5/0/0
Obecne wym.: 4/0/0

Eleonore
Wym.: 5/2/0
Obecne wym.: 3/3/0

Płomień Chwały
Wym.: 6/1/0
Obecne wym.: 5/2/0

Poborca Podatkowy
Wym.: 1/0/0
Obecne wym.: 0/0/1

Westalka
Wym.: 4/1/0
Obecne wym.: 3/2/0

Siostra
Wym.: 2/1/0
Obecne wym.: 1/2/0

Kapłanka Polowa Gryfa
Wym.: 2/3/0
Obecne wym.: 2/2/0


Inferno

Imp Chaosu
Wym.: 4/0/0
Obecne wym.: 1/0/3

Rodzicielka
Wym.: 2/1/0
Obecne wym.: 1/1/0
Nowa nazwa: Ciężarna Rodzicielka

Czarodziejka Chaosu
Wym.: 6/1/0
Obecne wym.: 5/2/0

Matka Roju
Wym.: 4/1/0
Obecne wym.: 3/1/0

Piekielny Ogar
Wym.: 1/0/0
Obecne wym.: 0/0/0

Arbiter Pustki
Wym.: 3/2/0
Obecne wym.: 2/2/2


Nekropolia

Atropos
Wym.: 5/0/0
Obecne wym.: 4/0/1

Medium Namtaru
Wym.: 2/3/0
Obecne wym.: 2/2/0

Banshee
Wym.: 6/3/0
Obecne wym.: 4/4/0

Prządka Księżycowego Jedwabiu jest teraz strzelcem-wojownikiem

Gnilny Spluwacz jest teraz strzelcem-wojownikiem


Świątynia

Ishuma
Koszt zdolności: 0
Obecny koszt zdolności: 1

Naga - Taktyk
Wym.: 2/0/0
Obecne wym.: 1/0/1
Jest teraz strzelcem-wojownikiem

Kensei
Wym.: 6/0/0
Obecne wym.: 5/0/0

Kapłanka Shanriyi
Wym.: 4/1/0
Obecne wym.: 3/2/0

Okane no Okane
Wym.: 3/0/0
Obecne wym.: 2/0/1

Pieśniarka Strumieni
Wym.: 2/1/1
Obecne wym.: 1/1/1

Szpieg z Sayamy
Wym.: 2/0/1
Obecne wym.: 2/0/2

Czempion z Sayamy
Wym.: 2/0/0
Obecne wym.: 3/0/0


Twierdza

Kelthor
Koszt zdolności: 0
Teraz zdolność kosztuje 1, a jej celem może być tylko stworzenie dysponujące zdolnością szału.

Jeździec Sępów Czarnej Czaszki
Koszt: 4
Obecny koszt: 5

Neutralne

Mroczny Asasyn
Wym.: 2/0/0
Obecne wym.: 3/0/0

Wędrowny Bard / Rabuś / Magiczny Przekupień / Wróżbita
Wym.: 2/0/1
Obecne wym.: 1/0/2

Heleksjański Bibliotekarz
Wym.: 2/0/0
Obecne wym.: 0/0/2

Pająk Księżycowego Jedwabiu
Wym.: 2/3/0
Obecne wym.: 0/3/0
Jest teraz strzelcem-wojownikiem

Łowca z Pao
Wym.: 2/0/0
Obecne wym.: 1/0/0

Ślepy Brat
Wym.: 3/0/2
Obecne wym.: 1/0/3
Jest teraz strzelcem-wojownikiem

Upiór Pustki
Wym.: 3/1/0
Obecne wym.: 2/1/2

Strażnik Pustki
Wym.: 4/1/1
Obecne wym.: 3/1/2

Poszukiwacz Śmierci z Pao
KOSZT: 3
OBECNY KOSZT: 4

Większy Żywiołak Wody jest teraz strzelcem-wojownikiemOłtarz Ashy: Musisz teraz wybrać oba cele przed zastosowaniem efektu, więc nie możesz już poświęcić jednego stworzenia, by w jego miejscu ustawić inne.
Zmieniono zdolność 'Kierana, Rycerza Zaprzeczenia'
:
0: Zadaje 1 pkt. obrażeń każdemu stworzeniu, które podczas ostatniej tury przeciwnika zdoła zranić w walce Kierana, Rycerza Zaprzeczenia.
Aktywacja po zagraniu karty:

Aktywacja po zagraniu karty następuje teraz dopiero wtedy, gdy wszystkie efekty zagrywanej karty zostaną wykonane. Na przykład, jeśli zagrywasz Ognisty Pocisk, którego celem jest Imp Chaosu, nie musisz odrzucać karty, bo Imp Chaosu opuszcza pole bitwy, zanim następuje aktywacja po zagraniu Ognistego Pocisku.
Naprawiono błąd, w wyniku którego 'Tydzień Oswojonych Dusz' nie działał, 'aż do rozpoczęcia twojej następnej tury', kiedy to pojawiał się na lewym stosie kart wydarzeń.
Naprawiono błąd, w wyniku którego zdolność Infekcji stworzenia w 'Iglicy Dusz' lub 'Wieży Ogrodnika' nie działała prawidłowo.
Usunięto błąd, w wyniku którego osiągnięcie 'Wypowiedz Życzenie' można było zaliczyć, nie posiadając 'Nur'.
Naprawiono błąd, w wyniku którego użycie 'Kradzieży Życia' na 'Oczarowaniu' powodowało usunięcie stworzenia.
Naprawiono błąd, w wyniku którego 'Kamienna Tarcza' oraz 'Niebiański Pancerz' nie blokowały obrażeń od 'Burzy Many'.
Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre budynki można było zniszczyć 'Pieczęcią Śmierci'.
Naprawiono błąd, w wyniku którego 'Siewca Zarazy' cierpiał na skutek 'Tygodnia Surowości', gdy tylko jego koszt spadał poniżej 5.
Naprawiono błąd, w wyniku którego karta 'Shi-no-Shi' nie była usuwana, jeśli przeciwnik zagrał najpierw 'Strażnikiem Pustki'.
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zdobycie surowców po zagraniu karty 'Wir Wodny' na 'Okane no Okane'.
Naprawiono błąd, w wyniku którego 'Prorok Chaosu' wymagał odrzucenia kart, nawet jeśli w pewnych okolicznościach zginął na skutek użycia karty 'Komu Bije Dzwon'.
Naprawiono błąd, w wyniku którego 'Nur, Tkaczka Zaklęć' dobiera kartę po użyciu 'Wskrzeszenia'.
Naprawiono błąd, w wyniku którego efekt 'Więzienie' uniemożliwiał wzrost produkcji surowców. 'Więzienie' nadal nie pozwala produkować surowców, ale teraz wzrost produkcji działa prawidłowo.
Naprawiono błąd, który powodował, że w określonych okolicznościach ujawniana była ręka przeciwnika (karty, które zmieniały koszt, jak na przykład 'Jeździec Sępów Czarnej Czaszki' były zamieniane miejscami).

Nabu_87
04-04-2014, 02:23 PM
Znana jest już dokładna data?

eRKay27
04-04-2014, 02:23 PM
nagroda za trzecie miejsce w szwajcarach!!!
dla mnie wielki plus:D

DanielKurzempa
04-04-2014, 02:30 PM
znana jest już dokładna data?

tak :)

KUBiGart
04-04-2014, 03:21 PM
Moze mi ktos wyjasnic mi o co chodzi z tymi wym. kart?
nie moge tego rozszyfrowac np. :

Imp Chaosu
Wym.: 4/0/0
Obecne wym.: 1/0/3

Rodzicielka
Wym.: 2/1/0
Obecne wym.: 1/1/0

bylbym bardzo wdzieczny ;)

guest-fVDcHls3
04-04-2014, 03:37 PM
Moze mi ktos wyjasnic mi o co chodzi z tymi wym. kart?
nie moge tego rozszyfrowac np. :

Imp Chaosu
Wym.: 4/0/0
Obecne wym.: 1/0/3

Rodzicielka
Wym.: 2/1/0
Obecne wym.: 1/1/0

bylbym bardzo wdzieczny ;)

np imp chaosu teraz wymaga 4 piechy 0 magi i 0 fortuny, jak wyjdzie bs2 bedzie wymagal 1 piechy 0 magi i 3 fortuny.

Retazar sie nie popisales przejrzystoscia tego postu ;D wez go zedytuj ;)

rara88
04-04-2014, 03:44 PM
Zmieniono zdolność 'Kierana, Rycerza Zaprzeczenia'
:
0: Zadaje 1 pkt. obrażeń każdemu stworzeniu, które podczas ostatniej tury przeciwnika zdoła zranić w walce Kierana, Rycerza Zaprzeczenia.

Co sie zmieniło ? :P

Posiada ktoś informacje na temat cen kart wchodzących w skład BS2 w ołtarzu życzeń ?

StanioPLYT
04-04-2014, 03:46 PM
Wiadomo czy obecna ilość pieczęci i złota przjedzie po aktualizacji ? Czy stany kont zostaną wyzerowane ?

KUBiGart
04-04-2014, 03:50 PM
Teraz mam dylemat czy wydawac te 1800 pieczeci na zestaw mistrza czy czekac na ta nowa aktualizacje w ktorej podobno pieczecie beda niemal bezzcenne
Jesli nie bedzie sie ich dalo zdobyc za nowy poziom ani tygodniowa nagrode to skad? A jak wiem to bedzie jedyny sposob zeby kupic karty z nowego seta.

guest-fVDcHls3
04-04-2014, 04:13 PM
Wiadomo czy obecna ilość pieczęci i złota przjedzie po aktualizacji ? Czy stany kont zostaną wyzerowane ?

wszytskie zgromadzone srodki pozostana na twoim koncie.

xdmasterorion
04-04-2014, 04:20 PM
Zmieniono zdolność Kierana. Ciekawe na jaką ?

filo9011
04-04-2014, 04:22 PM
Nie wydawaj.
Szkoda, że sęp nie będzie się już przesuwał na ręce przeciwnika...

mm7king
04-04-2014, 04:23 PM
A ja mam pytanie czy przejdą mi doładowania złota? brakuje mi jednego do osiągniecia i bym chciał aktywować je po aktualizacji ,idostac kolejne 10?
NIe pamiętam czy było info odnosnie Piekielnej otchłani ? bedzie ona po aktualizacji?

arkors
04-04-2014, 04:32 PM
po pierwsze wymagania Okane no Okane nie są 3/0/0 tylko 3/0/1 a tak po za tym jak będą wyglądać tak jak pisze czyli 2/0/1 to fajny buff i może będzie grana ta karta ;p
mnie boli zmiana Szpiega i Czempiona z Sayamy bo mój Noboru 2/6/1 nie będzie już dobry chyba że dojdzie jakaś fajna karta za 2 pięści
zmiany Wędrownego Barda, Rabusia, Magicznego Przekupnia i Wróżbity trochę mnie dziwią znaczy zawsze mnie dziwiło że wszystkie mają takie same wymagania ale zmienianie na 1/0/2 no nie wiem wydaje mi się że taka karta jak Magiczny Przekupień przestanie być grana albo Bard też będzie rzadziej grany bo jak nie gramy na łutach to bez sensu dawać 1pkt w chorągwie tylko dla tej karty chociaż ten unikalne karty będą bardziej unikalne chociaż dla łutów to w sumie fajny buff
i czy ktoś mi wyjaśni jak będzie działać umiejętność Kierana bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem
takie coś że jak ja zaatakowałam kierana w mojej turze a on w następnej zagra tą umiejętnością to wtedy dostane obrażenia na kreatury za to że go zaatakowałem w poprzedniej?

Domarath
04-04-2014, 05:11 PM
nagroda za trzecie miejsce w szwajcarach!!!
dla mnie wielki plus:D

Niestety nie, wszystko zostaje po staremu!

M0rw47h
04-04-2014, 05:19 PM
Zmieniono zdolność Kierana. Ciekawe na jaką ?

"0: Zadaje 1 pkt. obrażeń każdemu stworzeniu, które podczas ostatniej tury przeciwnika zdołało zranić w walce Kierana, Rycerza Zaprzeczenia."

Arunas90
04-04-2014, 05:30 PM
Niestety nie, wszystko zostaje po staremu!

- Nagrody: 1 miejsce (Superpakiet z najnowszej serii) / 2 miejsce (Pakiet z najnowszej serii + Pakiet z Zestawu Podstawowego 2) / 3 miejsce Losowa nagroda(Kupon turniejowy + pakiet z Zestawu Podstawowego 2)

Przecież wyżej jest napisane, że będzie nagroda za 3 miejsce- więc jak w końcu?

Robrert
04-04-2014, 06:47 PM
Ciekawy jestem jak będzie działac umięjętnosc Kelthora na orcu z sahaar, skoro licznik na tym stworzeniu nabija się z zarówno z enrage jak i z bloodthrista.

mm7king
04-04-2014, 07:15 PM
~Robrert
Sądze że normalnie jak do tej pory ale odpalić umiejętność można tylko ze stworów które posiadają szał.

danken2012
04-04-2014, 07:46 PM
Atropos
Wym.: 5/0/0
Obecne wym.: 4/0/1

Czy mi się wydaje czy w informacjach o zmianach kart jest wszędzie błąd? przecież Atropos obecnie ma 5 piastek.

apropo aktualizacji szkoda ze nie podali kosztów kart w ołtarzu np Banshee

M0rw47h
04-04-2014, 07:52 PM
Czy mi się wydaje czy w informacjach o zmianach kart jest wszędzie błąd? przecież Atropos obecnie ma 5 piastek.

apropo aktualizacji szkoda ze nie podali kosztów kart w ołtarzu np Banshee

Bo jest blad w tlumaczeniu, bedzie wymagac 4/0/1 zamiast 5/0/0.

twardy_
04-04-2014, 08:02 PM
tlumaczenie jest troche niechlujne... lepiej zajrzec na eng forum

Nomaf
04-04-2014, 08:10 PM
Retazar trochę źle napisał. Pisząc "obecne" miał na myśli wymagania w po wyjściu BS02.

eRKay27
04-04-2014, 09:32 PM
Niestety nie, wszystko zostaje po staremu!
no bez jaj...
to było pierwsze info o BS2 które mnie naprawde ucieszyło ucieszyło a Ty twierdzisz że sie wycofali?:(

danken2012
04-04-2014, 11:58 PM
Nie ma w tym patch notesie informacji czy turnieje będą odbywały się w formie open czy tylko BS2? na forum też nie widziałem takiej informacji, chyba że gdzieś to przeoczyłem.

benderr7
04-05-2014, 01:57 AM
Jak teraz zdobywać pieczęcie oprócz $ ?

Thorontir
04-05-2014, 11:35 AM
Nie ma w tym patch notesie informacji czy turnieje będą odbywały się w formie open czy tylko BS2? na forum też nie widziałem takiej informacji, chyba że gdzieś to przeoczyłem.

Przeoczyłeś, bowiem powiedziane juz wiele razy było, że turnieje (szwajcary i jackpot) będą rozgrywane we wszystkich formatach, przy czym oba będą dostępne jednego dnia. Czyli we wtorek jackpot będzie Open, a szwajcar Standard, we środę na odwrót. Do tego dochodzi format dla zabawy - Weekly. Natomiast jeśli chodzi Ci o oficjalne turnieje takie jak Mistrzostwa Świata, to rozgrywane będą najprawdopodobniej tylko w Standardzie, bowiem został on określony jako "official competitive format".

xyzbede
04-05-2014, 04:03 PM
Jak nagrac powtorke?

filo9011
04-05-2014, 04:11 PM
Sama się nagrywa. Musisz wejść do folderu z grą i znaleźć folder Replay

xyzbede
04-05-2014, 04:40 PM
Hmm, a jak ja odtworzyc? haha:D

arkors
04-05-2014, 05:02 PM
przenosisz powtórkę do folderu gdzie masz ikonke Game.exe czyli folder wcześniej jak powtórka i Game.exe jest w tym samym folderze przeciągasz powtórke na Game.exe i odpala ci się gra logujesz się i powtórka leci :)

Paablo12345
04-05-2014, 09:48 PM
Witam, mam parę pytań odnośnie wyjścia BS2
1) czy po wejściu BS2 w standardzie będzie można grać kartami z BS1 , które nie uległy zmianom?
2)czy posiadane karty z BS1, które ulegną zmianom będą zmienione na aktualne z BS2(to jest, czy automatycznie zmienią swoje parametry w kartach ,które już posiadamy), czy trzeba bedzie je kupić jeszcze raz?
3)jeśli się nie zmienią, to znaczy,że będą odrębne wersje dla BS1i BS2?
Pozdrawiam