PDA

View Full Version : [Patchnotes] Czas Odnowy!Retazar
04-10-2015, 03:59 PM
Czas Odnowy

Nowe zdolności dla stworzeń:Niepowstrzymany Odwet:
Zadawanych przez to stworzenie obrażeń od Odwetu nie da się uniknąć ani zmniejszyć.

Pancerz X:
Pancerz [X1]: Zmniejsza obrażenia zadane temu stworzeniu w walce o [X1].

Uleczenie Zatrucia:
Ilekroć licznik trucizny zadaje obrażenia temu stworzeniu, zamiast tego jest ono proporcjonalnie leczone.

Dla zaklęć

Upór: Gdy zaczarowane stworzenie opuszcza rozgrywkę, zaklęcie to (jeśli jest taka możliwość) przechodzi na losowo wybrany sąsiedni oddział tej samej armii.Nowe karty:

Stworzenia

Akademia:


Wzburzony Golem (Niezwykła)
Koszt: 3
Wymagania.: 3/3/0
Klasa: Mag. strzelec
Typ: Magia pierwotna – Konstruct – Golem
Statystyki: 2/2/5
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
Wyładowanie 2
Obszarowy wybuch 1

Tytan Nawałnicy Many (Rzadka)
Koszt: 4
Wymagania.: 3/3/0
Klasa: Mag. Atak wręcz
Typ: Magia pierwotna – Konstruct – Golem
Statystyki: 2/2/7
Zdolność:
Wyładowanie 2
Gdy Tytan Nawałnicy Many ginie, twoja [Mag.] wzrasta o 1 a wszystkie niebędące konstruktami stworzenia z tego samego rzędu otrzymuja 3 punkty obrażeń.


Tytan Potężnej Eksplozji (Epicka)
Koszt: 4
Wymagania.: 4/4/0
Klasa: Mag. Strzelec
Typ: Magia pierwotna – Konstruct – Golem
Statystyki: 3/2/7
Zdolność:
Immune to Retaliation
Wyładowanie 2
Ilekroć sojuszniczy konstrukt niszczy po raz pierwszy w turze przynajmniej jedno wrogie stworzenie, zadając obrażenia od eksplozji, zyskuje dodatkowy atak.

Karmazynowy Czarodziej (Epicka)
Koszt: 4
Wymagania.: 4/1/0
Klasa: Strzelec
Typ: Człowiek – Czarodziej
Statystyki: 3/1/6
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
Sojuszniczy zwierzoludzie sąsiadujący z sojuszniczym czarodziejem otrzymują Chyżość oraz +1.

~


Przystań:


Kapitan Gryfa (Rzadka)
Koszt: 3
Wymagania.: 3/0/0
Klasa: Atak z powietrza
Typ: Człowiek – Rycerz
Statystyki: 2/2/5
Zdolność:
Niepowstrzymany Odwet
Sąsiednie sojusznicze ludzkie oddziały otrzymują +1 oraz Niepowstrzymany Odwet.


Święty Kapłan Sokoła (Epicka)
Koszt: 3
Wymagania.: 3/1/0
Klasa: Mag. Strzelec
Typ: Magia światołości – Człowiek – Kapłan
Statystyki: 1/2/5
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
[Atack] wszystkich pozostałych sojuszniczych ludzkich oddziałów wynosi tyle, ile ich [obrona]
Pretorianin Sokoła (Niezwykła)
Koszt: 4
Wymagania.: 4/0/0
Klasa: Atak wręcz
Typ: Człowiek – Żołnierz
Statystyki: 3/3/6
Zdolność:
Jeśli sojusznicze ludzkie stworzenie nie atakowało w bieżącej turze, zyskuje Atak Prewencyjny do początku twojej nastepnej tury.

Ślepy Arbiter (Epicka)
Koszt: 4
Wymagania.: 4/0/0
Klasa: Strzelec
Typ: Człowiek – Łucznik
Statystyki: 2/1/7
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
Gdy Ślepy Arbiter wkracza na pole bitwy, wybierasz sojuszniczą jednostkę I zadajesz odpowiadającemu jej wrogiemu [Defence].


~

Inferno:


Mroczny Lilim (Rzadka)
Koszt: 3
Wymagania.: 3/1/0
Klasa: Mag. Atak wręcz
Typ: Magia ciemności – Demon – Sukkub
Statystyki: 2/2/6
Zdolność:
Ilekroć sojusznicze stworzenie Ciemności atakuje i niszczy przeciwnika, Mroczny Lilim zyskuje +1 licznik [Atak]


Rodzicielka Cienia (Niezwykła)
Koszt: 3
Wymagania.:3/0/0
Klasa: Mag. Strzelec-wojownik
Typ: Magia ciemności – Demon – Rodzicielka
Statystyki: 2/2/5
Zdolność:
Gdy Rodzicielka Cienia atakuje, liczebność wszystkich sąsiednich sojuszniczych oddziałów wzrasta o 1.

Lilim z Otchłani (Epicka)
Koszt: 5
Wymagania.: 4/2/0
Klasa: Mag. Strzelec-wojownik
Typ: Magia ciemności – Demon – Sukkub
Statystyki: 3/3/8
Zdolność:
Gdy Lilim z Otchłani wkracza na pole bitwy bądź je opuszcza, wszystkie sojusznicze stworzenia Ciemności otrzymuja +1 licznik [Atak].

Przodek Rodzicielek (Epicka)
Koszt: 5
Wymagania.: 4/2/0
Klasa: Mag. Strzelec
Typ: Demon – Rodzicielka
Statystyki: 4/2/7
Zdolność:
Ilekroć sojusznicza Rodzicielka atakuje i niszczy stworzenie, na polu bitwy ustawiany jest grupowalny żeton Rodzicielki walczącej w zwarciu lub na dystans [1/0/1]

~

Nekropolia:


Kościotrup Mistrz (Niezwykła)
Koszt: 3
Wymagania.: 3/1/0
Klasa: Mag. atak wręcz
Typ: Człowiek Czarodziej
Statystyki: 2/2/6
Zdolność:
Gdy, Kościotrup Mistrz atakuje, na polu bitwy ustawiany jest grupowalny żeton Kościotrupa walczącego w zwarciu lub na dystans [1/0/1]

Nekromanta Pomocnik (Rzadka)
Koszt: 4
Wymagania.: 3/1/1
Klasa: Mag. Strzelec
Typ: Człowiek – Czarodziej
Statystyki: 2/0/6
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
Ilekroć grupowalne sojusznicze stworzenie atakuje oddział przeciwnika, zwiększa własna liczebność o 1.
Prządka Posoki (Epicka)
Koszt: 5
Wymagania.: 4/2/0
Klasa: Mag. atak wręcz
Typ: Magia pierwotna – Namtaru
Statystyki: 4/3/7
Zdolność:
Infekcja 1
Sojusznicze stworzenia z infekcją otrzymują Wybuch Zarazy X, gdzie X wynosi tyle, ile wartość ich infekcji.

Tkaczka Posoki (Epicka)
Koszt: 5
Wymagania.: 4/2/0
Klasa: Mag. Strzelec
Typ: Magia pierwotna – Namtaru
Statystyki: 3/2/6
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
Infekcja 1
Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują Uleczenie Zatrucia. Ilekroć stworzenie z licznikami trucizny zginie, taka sama ich liczba nakładana jest na losowe oddziały.

~

Świątynia:


Naga Ushio (Niezwykła)
Koszt: 2
Wymagania.: 2/0/1
Klasa: Strzelec-wojownik
Typ: Magia wody – Naga
Statystyki: 1/1/5
Zdolność:
Stworzenie o nazwie Naga Ushio można wystawić lub przenieśc na pozycje sojuszniczego oddziału innego niż Naga Ushio. Jeśli to zrobisz, oddział ten powróci do ręki swego właściciela.


Złodziej Shinobi (Rzadka)
Koszt: 3
Wymagania.: 2/0/2
Klasa: Strzelec-wojownik
Typ: Naga - Szpieg
Statystyki: 2/0/6
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
Ilekroć sojuszniczy Szpieg zadaje w walce obrażenia wrogiemu bohaterowi , zagranie następnym łutem szczęścia Światyni kosztuje mniej o 1.


Shinobi Gunshi (Epicka)
Koszt: 4
Wymagania.: 3/1/2
Klasa: Mag. strzelec- wojownik
Typ: Magia wody – Naga - Szpieg
Statystyki: 3/2/6
Zdolność:
Ilekroć wroga karta powraca z pola bitwy do ręki swego właściciela, dobierasz kartę.

Podżegacz Shinobi (Epicka)
Koszt: 5
Wymagania.: 4/0/2
Klasa: Strzelec
Typ: Naga Szpieg
Statystyki: 3/3/7
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
Ilekroć sojuszniczy Szpieg atakuje i niszczy stworzenie, wybrany oddział wroga wraca do ręki swego własciciela.


~

Twierdza:


Łucznik z Sahaaru (Niezwykła)
Koszt: 4
Wymagania.: 4/0/0
Klasa: Strzelec
Typ: Magia ziemi – Centaur – Łucznik
Statystyki: 3/1/6
Zdolność:
Niewrażliwość na odwet
Pancerz 1

Harpia Szamanka (Rzadka)
Koszt: 4
Wymagania.: 4/0/0
Klasa: Atak z powietrza
Typ: Magia powietrza – Magia ziemi – Harpia
Statystyki: 3/2/6
Zdolność:
Sąsiednie sojusznicze stworzenia Powietrza otrzymuja +1 [Atak]
Sąsiednie sojusznicze stworzenia Ziemi otrzymują +1 [Zdrowie]

Kościany Protoplasta (Epicka)
Koszt: 5
Wymagania.: 5/1/0
Klasa: Mag. Atak wręcz
Typ: Magia ziemi – Ork – Duch
Statystyki: 4/2/7
Zdolność:
Sojusznicze stworzenia ziemi otrzymują Regenrację 1 oraz Pancerz 1.

Oszalały Wódz z Sahaar (Epicka)
Koszt: 5
Wymagania.: 5/0/0
Klasa: Atak wręcz Strzelec
Typ: Magia powietrza – Magia ziemi – Ork
Statystyki: 2/2/7
Zdolność:
Szał 1
Na początku twojej tury, na wszystkie sojusznicze stworzenia z Szałem nakładany jest 1 jego licznik.


~ 

Powracające karty

Stworzenia

Akademia:


Tańcząca Derwiszka
Statystyki: 2/0/3 -> 2/0/4

Zniewolona Harpia
Statystyki: 1/0/6 -> 2/0/5

Minotaur Brutal
Wymagania.: 3/2 -> 3/1
Zdolność::
Zmiana: ‘Wyładowanie 2’ (było 1)

Dżinn Handlarka Zaklęć
Wymagania.: 3/3 -> 3/2

Sykofant Pustki
Koszt: 4 -> 3
Wymagania.: 2/1/3 -> 3/1/1

Niestabilny Dżinn

Koszt: 3->4
Wymagania.: 4/3 -> 3/3
Statystyki: 4/2/6 -> 4/3/7
Zdolność:
Dodano: ‘Kanałowanie magii 1’

Wirująca Derviszka
Statystyki: 2/0/4 -> 2/0/6Rakszasa Radża
Statystyki: 5/5/5 -> 4/4/5
Zdolność:
Dodano: Rakszasa Radża nie może atakować bohatera. Jeśli na polu bitwy znajduje się sojuszniczy Mag, Rakszasa Radża otrzymuje Czyżośc.

Mag Ostrzy
Typ: Mag. Strzelec-wojownik, Człowiek czarodziej
Zdolność::
Zmiana: ‘Gdy sojuszniczy Mag niszczy stworzenie po raz pierwszy podczas twojej tury, wybierz nieunikatową kartę zaklęcia ze swojego cmenatarza i dodaj ja do reki’

Wojownik Taweret
Zdolność::
Dodano: 'Szeroki atak
Zmiana: ‘Ilekroć Wojownik Taweret atakuje stworzenie walczące wręcz, zadaje o 2 punkty większe obrażenia’ (Było 3 )

Nienasycony Dżinn
Wymagania.: 5/4/0 -> 4/4/0
Zdolność::
Zmiana: ‘Na początku twojej tury usuwa z któregokolwiek cmentarza losową kartę zaklęcia. Jeśli to niemożliwe niszczy Nienasyconego Dżinna’

Arcane Łucznik
-bez zmian

~

Przystań:


Imperialny Gwardzista
Zdolności:
Dodano: ‘Grupowanie’

Pobożna Siostra
Statystyki: 0/0/3 -> 1/1/4

Wilczy Wartownik
Zdolność::
Dodano: ‘Niepowstrzymany Odwet’
Usunięto: 'Niezdolnośc do ataku'

Serafin
Statystyki: 3/1/5 -> 3/2/6

Westalka
Statystyki: 1/0/6 -> 1/1/7
Zdolność::
Dodano: ‘Odtworzenie’

Oszczepnik Gryfa
Statystyki: 2/3/6 -> 3/2/6

Płomień Chwały
Koszt: 6 ->5
Wymagania.: 5/2 -> 4/2
Zdolność::
Dodano: ‘Ilekroć sojusznicze stworzenie jest uzdrawiane, otrzymuje +1 [Atak] do końca tury.
Zmiana: ‘Regeneracja 2’ (było 3)

Słoneczny Krzyżowiec
Koszt: 6 -> 5
Wymagania.: 6/0/0-> 5/0/0
Zdolność::
Dodano: ‘Gdy sojuszniczy Rycerz po raz pierwszy w twojej turze niszczy stworzenie, liczebność wszystkich sojuszniczych oddziałów wzrasta o 1.

Usunięto: 'Regeneracja'

Niebianka
Koszt: 7 -> 6
Wymagania.: 6 -> 5
Zdolność::
Dodano: ‘[Atak] i [Odwet] wrogich stworzeń, stojących w tym samym rzędzie co Niebianka, zawsze wynoszą 2 lub mniej.
Zmiana: ‘Regeneracja 2’ (było 3)

Bez zmian:
Chosen of Elrath
Holy Praetorian
Expert Marksman


~

Inferno:


Piekielny Ogar
Zdolność::
Dodano: ‘Grupowanie’

Gravid Rodzicielka
Szkoła: Fire
Statystyki: 1/0/2 -> 1/0/3
Zdolność::
Dodano: ‘Grupowanie’
Dodano: ‘Area Blast 1’

Dręczyciel
Typ: Mag. Strzelec-wojownik (było 'Mag. Atak wręcz')
Statystyki: 2/1/4 -> 2/2/5

Ifryt, Pożeracz Dusz
Koszt: 4 ->3

Czart
Szkoła: Magia ciemności
Statystyki: 3/2/4 -> 3/2/5

Matka Roju
Statystyki: 2/0/5 -> 2/1/6
Zdolność::
Usunięto: Kanałowanie magii
Dodano: ‘Ilekroć ginie sojuszniczy oddział Rodzicielek niebędący żetonem, na jego pozycji ustawiony zostaje żeton Rodzicielki, będącej strzelcem-wojownikiem [1/0/1]


Oprawca
Koszt: 5->4
Wymagania.: 5/0 -> 4/0
Typ: Mag. strzelec- wojownik (było” 'Mag. Atak wręcz')
Statystyki: 3/3/5 -> 3/2/6

Niewolnik Demonów
Statystyki: 3/3/5 -> 3/3/6

Czarodziejka Chaosu
Koszt: 6 -> 5
Wymagania.: 5/2 -> 4/2
Statystyki: 4/2/6 -> 4/2/7

Piekielny Niszczyciel
Zdolność::
Dodano: ‘Gdy atakuje i niszczy stworzenie, nadwyżka obrażeń jest przenoszona na wrogiego bohatera.

Zmiana: ‘Wybuch Ognia 4’ (Był 2)

Osiłek Ur-Khraga
Statystyki: 4/5/6 -> 4/5/7

Czarci Lord
Wymagania.: 6/0 -> 5/0


~

Nekropolia:


Szkielet Oszczepnik
Zdolność::
Dodano: ‘Grupowanie’

Kościotrup Plagi
Zdolność::
Dodano: ‘Grupowanie’

Gnijący Zombie
Koszt: 4 -> 2
Statystyki: 0/2/5 -> 0/1/4
Zdolność::
Zmiana: ‘Kiedy Gnijący Zombie ginie, umieszcza jeden licznik trucizny na wszystkie stworzenia w tym samym rzędzie;.

Mumia z Sahaar
Statystyki: 1/0/3 -> 2/0/3

Gnijąca Mumia
Szkoła: Magia ziemi
Zdolność::
Dodano: ‘Uleczenie Zatrucial’
Zmiana: ‘Na koniec każdej tury umieszcza 1 licznik trucizny na stworzeniu o nazwie Gnijąca Mumia.
Jeśli Gnijąca Mumia zginie z nałożonymi licznikami trucizny, umieszcza tą samą liczbę liczników na innych losowo wybranych stworzeniach.Wygłodniały Ghul
Szkoła: Magia ziemi
Typ: Atak wręcz -Strzelec (było: Atak wręcz)
Statystyki: 2/1/4 -> 2/1/5
Zdolność::
Dodano: ‘Infekcja 1’
Zmiana: ‘Regeneracja 1’ (było 2)

Pustelnik z Mrocznej Kniei
Statystyki: 2/1/5 -> 2/1/6
Zdolność::
Dodano: ‘Infekcja 1’
Zmiana: ‘
Wszystkie sojusznicze stworzenia ze zdolnością Infekcji otrzymują +1 do jej wartości.
(Było: Wszystkie stworzenia ze zdolnością infekcji otrzymują +1 do jej wartości’)

Gnijący Ghul
Szkoła: Magia ziemi
Statystyki: 0/0/7 -> 0/3/8
Zdolność::
Dodano: ‘Infekcja 1’
Zmiana:
Na początku twojej tury umieszcza 1 licznik zatrucia na Gnijącym Ghulu. Wartość jego [ATK] jest równa liczbie liczników zatrucia na sojuszniczych stworzeniach.
Było: Na początku twojej tury połóż 1 licznik zatrucia na Gnijącego Ghula. Wartość jego [ATK] jest równa liczbie liczników zatrucia na nim.


Wcielony Koszmar
Wymagania.: 5/0 -> 4/0

Ghul z Al-Betyl
Zdolność::
Dodano: ‘Infekcja 1’

Strażnik Losu
Statystyki: 2/2/4 -> 2/2/5

Upiorny Smok
Koszt: 8 -> 7


~

Twierdza:


Łupieżca z Ranaaru
Statystyki: 0/0/2 -> 0/0/3

Kocię-Wojownik
Statystyki: 0/0/1 -> 1/0/1
Zdolność::
Dodano: Nie może być celem.


Cierniowa Bestia
Zdolność::
Usunięto: ‘Niezdolność do atkau’
Usunięto: ‘Zakotwiczenie’
Dodano: ‘Pancerz 1’
Zmiana: ‘Odpornośc na zaklęcia' (Było: ‘Odpornośc na amgię)

Harpia z Sahaar
Koszt: 3 -> 2
Szkoła: Magia powietrza | Magia ziemi
Statystyki: 1/0/3 -> 1/0/4
Zdolność::
Dodano: Szał 1
Usunięto: ‘Szybki atak’
Usunięto: Na początku twojej tury przywróć Harpię z Sahaar do ręki właściciela.
.

Wojownik Jaguara
Szkoła: Magia powietrza | Magia ziemi
Typ: Atak wręcz-strzelec
Statystyki: 1/0/3 -> 1/0/5
Zdolność::
Dodano: ‘Szał 1’
Dodano: ‘Pancerz 1’
Usunięto: ‘Szybki atak

Tchórzliwy Gnoll
Szkoła: Magia ziemi

Sahaar Hunter
Szkoła: Magia ziemi
Statystyki: 2/0/4 -> 2/0/5

Myśliwy z Ergu
Szkoła: Magia ziemi


Napastliwa Furia
Szkoła: Magia powietrza
Statystyki: 3/1/3 -> 3/1/5
Zdolność::
Dodano: ‘Szał 1’
Usunięto: ‘Swobodny atak’

Zbójniczka z Sahaar
Szkoła: Magia powietrza | Magia ziemi

Mistrz Partyzantki
Szkoła: Magia ziemi
Zdolność::
Dodano: ‘Dowodzenie 1’

Centaur Marauder
Zdolność::
Dodano: ‘Pancerz 1’


~

Świątynia:


Szantażysta Shinobi
(Was ‘Naga-taktyk)
Klasa: Naga Szpieg
Statystyki: 1/0/2 -> 1/0/3
Zdolność::
Zmiana: ‘Gdy sojuszniczy Szpieg po raz pierwszy w twojej turze zadaje bohaterowi wroga obrażenia w walce, zwiększ swoją produkcję [Zasoby] o 1.


Strażnicy Wodospadu
Statystyki: 0/1/5 -> 0/2/5
Zdolność::
Usunięto: 'Cannot Attack'
Usunięto: 'Zakotwiczenie'

Kappa- bez zmian

Kirin
Koszt: 4 -> 3
Wymagania.: 4/1 -> 3/1
Typ: Mag. Strzelec- wojownik
Statystyki: 2/2/5 -> 2/1/5

Strażnik Shanriyi
Typ: Mag. Atak wręcz Strzelec

Honorowy Kami
Zdolność::
Zmiana: Dopóki na twoim cmentarzu znajduje się 5 lub więcej kart, Honorowy Kami zyskuje Honor 1.Kappa Shoya
Koszt: 5 -> 4
Wymagania.: 5/1 -> 4/1
Statystyki: 3/3/6 -> 3/1/6
Zdolność::
Dodano: ‘Finta’
Usunięto: ‘Miejscowy wybuch 2’

Naga Warrior
Koszt: 6 -> 4
Wymagania.: 6/0 -> 4/0
Typ: Atak wręcz Strzelec
Statystyki: 2/1/7 -> 2/1/6
Zdolność::
Zmiana: ‘Honor 1’ (Był 2)

Kapłanka Shanriyi
Statystyki: 2/0/4 -> 2/0/6
Zdolność::
Dodano: 'Miejscowy wybuch 1'

Perłowa Kapłanka
Statystyki: 3/2/5 -> 3/2/6

Yuki-Onna
Statystyki: 3/2/8 -> 3/2/9

Święty Kirin
Koszt: 8 -> 6
Wymagania.: 6/1 -> 5/2
Typ: Mag. Atak wręcz-sStrzelec
Zdolność::
Dodano: ‘Wszystkie inne sojusznicze stworzenia Wody otrzymują Miejscowy Wybuch 1.’


~

Neutralne:


Łowca z Pao
Statystyki: 1/0/2 -> 1/0/3
Zdolność::
Dodano: ‘Grupowanie’

Najemny Zbir
Statystyki: 2/0/4 -> 2/2/4

Heleksjański Bibliotekarz
Statystyki: 0/0/1 -> 1/0/1

Kaktusowe Stworzenie
Statystyki: 0/3/2 -> 0/3/3

Pomniejszy Żywiołak Ciemności
Wymagania.: 3/1 -> 2/1

Żółw z Gór Cienia
Koszt: 4 -> 3
Wymagania.: 4/0 -> 3/0
Statystyki: 0/3/5 -> 1/3/5

Drzewiec z Mrocznej Kniei
Statystyki: 0/0/7 -> 0/1/7

Mniejszy Żywiołak Wody
Wymagania.: 3/1 -> 2/1

Ślepy Brat
Statystyki: 0/0/4 -> 1/1/5

Pomniejszy Żywiołak Ziemi
Wymagania.: 5/1 -> 4/1


~

Łuty Szczęścia

Akademia:

Zapora Losu
Mistyczne Badania
Skradzione badania

Przystań:

Imperialna Falanga
Efekt:
Zmiana: Efekt stały
Zmiana: Dopóki żadne sojusznicze stworzenie nie atakowało wręcz w turze, wszystkie sojusznicze jednostki zyskują Odpłatę i +[1:Odwet], aż do twojej kolejnej tury.Błogosławieństwo Elratha
W Kupie Siła


~
Inferno:

Komnata Obłedu
Dom szaleństwa
Narastający Obłęd

~
Nekropolia:

Wola Ariany
Diabelska Komunia
Odwieczne Pole Bitwy

~
Twierdza:

Zew Krwawego Rogu
Efekt:
Zmiana: Stały
Dodano: ‘Gdy sojusznicze stworzenie obłożone Szałem lub Krwiożerczością ginie, Zew Krwawego Rogu ulega zniszczeniu.
Ostatnia reduta
Koszt: 4 -> 3
Wymagania.: 0/0/4 -> 0/0/2

Krwawa Sadzawka

~
Świątynia:

Wir Wodny
Podwodna Forteca
Uświęcona ziemia

~
Neutralne:
Przemyślane Poświęcenie
Koszt: 6 -> 4
Wymagania.: 0/2/3 -> 0/2/2

Klątwa Negacji
Kopalnia złota
Posiłki
W Jedności Siła


ZaklęciaTajemna Obrona
Dodano Zdolność ‘Upór’

Zapłon
Dodano Zdolność ‘Upór’

Podmuch Wiatru
Koszt: 3 -> 2

Szybkość Błyskawicy
Dodano Zdolność ‘Upór’

Wieczna Zima
Dodano Zdolność ‘Upór’

Zamieć
Dodano Zdolność ‘Upór’

Zakażenie
Dodano Zdolność ‘Upór’

Kamienna Skóra
Wymagania.: 0/3 -> 0/2
Dodano Zdolność ‘Upór’

Chmura Trucizny
Wymagania.: 4 -> 3

Agonia
Koszt: 2 -> 1
Wymagania.: 2 -> 1

Desperacja
Zmiana: Zadaje 2 pkt. obrażeń wszystkim wrogim stworzeniom, które nie sąsiadują z żadnym sojuszniczym stworzeniem.

Sąd Ostateczny
Zmiana: Zadaje 3 punkty obrażeń wszystkim stworzeniom, które zaatakowały twój oddział w ostatniej turze przeciwnika.

Płonąca Broń
Ogień Wewnętrzny
Cyklon
Lodowy mur
Osłabienie
Zdecydowany opór
Łancuch Uzdrowień
Spowolnienie
Kradzież zaklęcia~

Bohaterowie


Gazal, Pani Sekretów
Zdolność Koszt: 3 -> 1

Zygfryd, Orędownik Wiary
Zdolność,zmiana:
Jeśli masz [MIGHT] na poziomie 5 lub wyższym i [DESTINY] na poziomie 3 lub wyższym, wszystkie wystawiane przez ciebie stworzenia niebędące żetonami i walczące wręcz zyskują +[1:HEALTH].

Jezziel, Zaklinaczka Nadziei
Zdolność, zmiana:
Odrzuć kartę: Leczy wszystkie obrażenia u 2 wskazanych stworzeń.


Xorm, Czempion Otchłani
Zdolność, zmiana:
[2:Surowce]: Wszystkie sojusznicze stworzenia walczące wręcz w twoim przednim szeregu zyskują +[1:ATK] aż do końca tury.

Phrias, Książę Zagłady
Statystyki: 1/1/0 -> 1/1/1

Adar-Malik, Zaklinacz Zagłady
Zdolność, loszt: 6 -> 4

Ammar, Zwodziciel
Nergal, Władca Umarłych
Kelthor, Władca Furii
Zouleika, ZBuntowana Czarodziejka
Ishuma, Władca Smoków
Akane, Opłakująca Wspomnienia


~
WydarzeniaŚcieżka Przodków
Zdolność::
Zmiana, długotrwałe: Stworzenie wystawione na pole bitwy nie może być celem, aż do twojej kolejnej tury.

Dzień Poboru
Koszt: 3 -> 2

Oko Cyklonu Many
Koszt: 4 -> 3

Jarmark Cieni
Miesiąc Szmaragdowej Pieśni
Dzień Upadłego Wilka
Jarmark Cudów
Miesiąc Tańczących Płomieni


~ 
Zbalansowane karty
Stworzenia
Akademia:


Dżinn Strażniczka
Wymagania. 2/3 -> 2/2

Czarodziej-Mentor
Wymagania. 1/2/ -> 2/1

Uczeń Czarodzieja
Statystyki: 2/1/2 -> 2/0/3

Mag-Czeladnik
Wymagania.: 3/2 -> 3/1

Strażniczy Golem
Wymagania.: 1/3 -> 2/2

Mówca Zaświatów
Statystyki: 1/0/4 -> 1/0/5

Kronikarz
Statystyki: 1/1/4 -> 2/1/4
Wymagania. 1/1/2 -> 2/1/1

~

Przystań:


Imperialny Kusznik
Zdolność::
Dodano: 'Grupowanie'

Wilcza Mścicielka
Szkoła: Magia Światłości
Wymagania.: 5/1 -> 4/2
Statystyki: 2/3/6 -> /2/3/7

Kapłanka Polowa Gryfa
Statystyki: 1/2/4 -> 1/2/5

~

Inferno:


Odrodzona Zmora
Statystyki: 2/3/4 -> 2/3/5

Heretycki Złodziej Zaklęć


Sukkub w Pętach
Zdolność
Zmiana: Jeśli Sukkub w Pętach nie atakował w trakcie twojej tury, to pod jej koniec zadaje wrogiemu bohaterowi 1 punkt obrażeń. Jeśli aktualny poziom zdrowia przeciwnika nie jest niższy niż twój - zadaje 2 punkty obrażeń.~ 
Nekropolia:


Gnijący Smok
Koszt 8 -> 7

Pokutujący Duch
Statystyki: 2/1/2 -> 2/1/3

Widmo Zemsty
Statystyki: 2/1/5 -> 3/2/5

Lamasu Putride
Statystyki: 3/2/6 -> 3/2/8Tkaczka Losu
Koszt: 7 -> 6
Wymagania.: 6 -> 5
Szkoła: Magia pierwotna

Prządka Losu
Szkoła: Magia pierwotna
Statystyki: 2/1/6 -> 2/2/7

Zombie Plagi
Statystyki: 2/1/5 -> 2/1/6

Wampirzy Lord
Wymagania. 6 -> 5


~

Świątynia:


Śnieżna Panna
Statystyki: 2/1/4 -> 2/1/5

Strażniczka z Sayamy
Wymagania.: 3/1/3 -> 3/1/2Mokry Kappa
Wymagania. 3/2 -> 3/1

Rekin Obrońca
Wymagania. 2/0/1 -> 2/0/0

Duch Fontanny
Wymagania. 2/0/1 -> 2/0/0


~

Twierdza:


Jeździec Wiwern
Koszt: 7 -> 6
Statystyki: 3/1/6 -> 3/1/7

Oszalały Miażdżyciel
Koszt: 7 -> 6
Statystyki: 4/2/6 -> 4/2/7


Bard Bojowy Czarnej Czaszki
Statystyki: 0/0/3 -> 0/0/2

Ork z Sahaar
Szkoła : Magia powietrza | Magia ziemi
Statystyki: 2/2/6 -> 2/2/7

Myśliwy z Ergu
Szkoła: Magia ziemi


~ 
Neutralne:Pomniejszy Żywiołak Powietrza
Wymagania.: 4/1/0 ->3/1/0

Pomniejszy Żywiołak Ognia
Wymagania.: 4/1 /0-> 3/1/0

Większy Żywiołak Ognia
Koszt: 6 -> 5
Wymagania.: 4/3/0 ->0/ 3/3

Większy Żywiołak Ziemi
Koszt: 7 -> 6
Wymagania.: 5/2 -> 4/3

Większy Żywiołak Powietrza
Koszt: 6 -> 5
Wymagania.: 5/1 -> 4/2

Większy Żywiołak Wody
Statystyki: 3/3/5 -> 3/2/6
Zdolność::
Dodano: ‘Niewrażliwośc na odwet’

Anael, Wybranka Światłości
Wymagania. 6/2 -> 5/2

Hasafah, Wybraniec Cieni
Wymagania. 4/3 -> 4/2


~
Budynki

Inferno:

Komora Przywołania
Zdolność
Zmiana: Jeśli w Komorze Przywołania pod koniec twojej tury znajduje się 10 lub mniej Rodzicielek, wielkość ich stosu ulega podwojeniu.

~
Bohaterowie


Masfar, Ojciec Tytanów
Zdolność Koszt: 1 -> 0

Fleshbane, Orędownik Ułomnych
Statystyki: 2/0/1 -> 2/1/0

Sveltana, Hierofantka Pajęczej Królowej
Statystyki: 1/2/0 -> 1/1/1

Noboru, Zaklinacz Zmierzchu
Zdolność Koszt: 6 -> 4

Matewa, Głos Gromu
Zdolność Koszt: 2 -> 1


~ 
Zaklęcia


Chmura Trucizny
Wymagania.: 4 -> 3

Błyskawica
Wymagania. Mag. 4 –> Mag. 3

Łańcuch Piorunów
Wymagania. Mag. 4 –> Mag. 3


Ognisty Wybuch
Wymagania. 0/3 -> 0/2

Wybuch Błyskawicy
Wymagania. 0/3 -> 0/2

Lodowe Kolce
Wymagania. 0/3 -> 0/2Agony
Koszt: 2 -> 1
Wymagania.: 2 -> 1Nowe animacje w rozgrywce:


• Nowe animacje dla zdolności kart:
• Nowa animacja kanałowania
• Nowe animacje wykorzystywania zasobów
• Nowe animacje wzmocnień I ich usuwania
• Nowe animacje liczników
• Nowe elementy interfejsu dla kart dodających lub otrzymujących wzmocnienia

Dodano nowe rewersy kart dla każdej frakcji:

• Przystań
• Inferno
• Nekropolia
• Świątynia
• Akademia
• Twierdza
• Neutralne

Nowe osiągnięcia!

Druiddroid
04-10-2015, 04:53 PM
Przestałem czytać jak zobaczyłem Chyżość przez "rz", nie mogles wstawic zdjec tych kart.
BTW nawinelo mi sie na oko Adar Malik 6 ->4 no to juz wiemy jaki champion bedzie mial 90% pick rate na swissach w formacie open. Jak mozna tak OP bohatera tak zbuffowac. Tego Phriasa zy Jezziela to rozumiem ale Adar Malik?

McBanan2
04-10-2015, 05:06 PM
Adar Malikowi proponuje jeszcze magie pierwotną dać bo jest za słaby

ToxicBandit_PL
04-10-2015, 05:10 PM
W sumie Malik trochę OP może być po patchu. Powinno się dodać do zdolności, że każdą kartę może wyciągnąć z cmentarza tylko raz a potem zostaje zbanishowana, bo ja już widzę tę taktykę spamowania banshami albo troll decki na masowym szale i wyciąganiu upiorów pustki z gravu. W sumie to upiory pustki powinny być banishowane a nie schodzić do gravu, jeśli ktoś by mnie pytał.

NieBartosz
04-10-2015, 05:20 PM
Retazar - bardzo proszę o wstawienie (nawet małych) zdjęć kart. Będzie to dużo wygodniejsze.
Z góry dziękuję.

bogi122
04-10-2015, 05:32 PM
Lepszym tłumaczeniem dla ''Kościotrup Mistrz'' jest według mnie ''Mistrz Kościotrupów''. Na arcie nie wygląda na kościotrupa w sumie. Chyba, że chińską wersje tak wygładzili bo jak wiadomo oni nie lubią czaszek

MastaBlastaX
04-10-2015, 05:37 PM
Wielkie dzięki za notesy, ale prośba jak powyżej- za dużo tego, obrazki by dużo ułatwiły.
Na pierwszy rzut oka- sukkub r.i.p. i wielki come back Malika

twardy_
04-10-2015, 05:37 PM
bez draftu ten patch to jest kupa nie patch

leci 5 miech od przejecia projektu przez BB a dostajemy takie pomyje? wstyd

Kuackillah
04-10-2015, 06:06 PM
http://i.imgur.com/1bBiKKZ.png

guest-fVDcHls3
04-10-2015, 08:17 PM
no nareszcie sie cos ruszylo, fajnie ze pojawiaja sie te zmiany, szkoda ze drafta dlaej nie ma ale w sumie majac wszytskie karty w tej grze srednio mi na nim zalezy :)

a co do obrazka od Kuackillah, magic nie ma dobrej wersji na Pc te oficialne sa beznadziejne, a nieoficialne sa zamykane (ehh szkoda strego dobrego Polskiego wizarda ;( ) a hearstone to taka infantylna i prostacka popierdolka ze rownie dobrze mogla by byc grac na facebooku, wiec raczej ciezko ja porownywac z doc a co dopiero mtg.

Maatrys
04-10-2015, 10:26 PM
a co do obrazka od Kuackillah, magic nie ma dobrej wersji na Pc te oficialne sa beznadziejne, a nieoficialne sa zamykane (ehh szkoda strego dobrego Polskiego wizarda ;( ) a hearstone to taka infantylna i prostacka popierdolka ze rownie dobrze mogla by byc grac na facebooku, wiec raczej ciezko ja porownywac z doc a co dopiero mtg.

Owszem są, Duels of Plainswalkers.
Fakt ze klient Magic Online jest troche archaiczny i zdarzaja sie bugi, ale jego funkcjonalnosci nie zamienilbym na zadnego innego klienta znanych mi karcianek. Nie mowie tu ze wszystkie inne sa do niczego ale kazdemu czegos brakuje, wiekszosci chocby tak prostej rzeczy jak loga z przbiegu gry, ze o innych drobnych a cholernie wygodnych funkcjonalnosciach nie wspomne :P

Co do samego Magic'a to w lipcu bedzie tegoroczna wersja dueli nazwana Origins i calkowicie f2p, wlacznie z farmieniem zlota i kupowaniem boosterow/deckow. Wizard zobaczyl spory potencjal w karciankach f2p z mikroplatnosciami i widac w koncu wyciagneli reke po ten kawalek tortu :) Jesli nie przesadza z 'pay2win' to podejrzewam ze momentalnie przebija Hearthstone'a, Hex'a czy DoC'a. No ale pozyjemy zobaczymy.

slingers87
04-10-2015, 10:29 PM
WITAM

super,że wreszcie po ponad pół roku będzie nowy dodatek, zajebiście,ze przywrócili część starych kart i zmodyfikowali,pozmieniali je..

CZY Gnijąca Mumia-UMIESZCZA LICZNIKI TRUCIZNY NA LOSOWYCH STWORZENIACH ZARÓWNO WROGICH I TEŻ NA NASZYCH..???????

Tylko brakuje tych 3 frakcji Lochów,Sylwan,Fortece i byłoby przecudownie...:)

do Kuackillah co to za głupi rysunek..Duel of Champions jest najlepsza z karcianek pod każdym względem potem Infinity Wars, hs jest tak prosty i tragicznie wykonany zi uważam go za najgorsza kaciankę jaka znam...bzdetna gierka hs jest dla ludzi słabo myślacych,nieinteligentnych itp szkoda słów na temat tej gry..a w Magic nie grałem ale podobno jest w miarę dobra..

POZDRAWIAM WSZYSTKICH GRACZY...!!!! :)

Maatrys
04-10-2015, 10:33 PM
[COLOR="#800080"]

CZY Gnijąca Mumia-UMIESZCZA LICZNIKI TRUCIZNY NA LOSOWYCH STWORZENIACH ZARÓWNO WROGICH I TEŻ NASZYCH..???????

Jeśli Gnijąca Mumia zginie z nałożonymi licznikami trucizny, umieszcza tą samą liczbę liczników na innych losowo wybranych stworzeniach-


Jest taki prosty, a bardzo uczacy skrot RTFC - Read This F...ine Card ;)

Nie ma w opisie dodanego 'wrogich' ani nic co by wskazywalo jedynie na stworzenia przeciwnika, wiec imo tak, moze nalozyc na Twoje takze.

Ardorucis
04-10-2015, 11:02 PM
Czy te animacje są konieczne, czy będzie również opcja ich wyłączenia? Gdyż inaczej to dopiero lagi będą :(

Kuackillah
04-11-2015, 08:27 AM
Widzę że obrazek który wstawiłem wywołał poruszenie na forum :D niestety nie jestem jego autorem a szkoda, obrazek nie ma na celu pokazania która gra jest gorsza czy lepsza lecz jak radzi sobie na rynku gier karcianych a bądźmy szczerze na tym rynku DoC niestety jest w stanie agonii i to od dłuższego już czasu, miała być to gra niby e-sportowa a chyba wszyscy widzieli jak to wyszło ( wielki Road to Paris a tam nagroda główna 2 k euro, taki HS którego osobiście też nie lubię ma turnieje z główną nagroda 100 k dolarów a samo to już zachęca ludzi do grania ) pozdrawiam.

P.S, nie zachęcam nikogo do porzucenia DoCa dla innych gier, wyrażam tylko swoją opinie na temat tej gry pod względem promocji, marketingu jak i zaangażowania developerów i twórców gry w swój projekt, a to niestety ssie po całości i to już od dość dawna, a miałem nadzieję że respirator w postaci BB jeszcze coś pomoże.

asdfg1221
04-11-2015, 09:19 AM
po pierwsze nowych frakcji na 99% nie będzie gdyż byłoby niemożliwym zbalansowanie gry po wejściu nowej frakcji, jedynie co będą dochodzić bohaterowie, po drugie płaczecie że nie ma draft'u a nie widzicie jak BB postarali się o zmiany, nerfy, buffy, etc. A to że malik ma 6->4 to tylko na potrzeby std, bo jak wiadomo ta gra ma głównie potencjał na std, bez open'u ta gra równie dobrze byłaby grywalna jak teraz. Co do innych karcianek to DoC kładzie je na łopatki jednym palcem. Teraz trzeba tylko siąść i nową mete ustalać :D

Opillo
04-11-2015, 09:45 AM
Balans, balansem ale na politykę "roZWIJANIA" DoCa szkoda słów, szkoda żalu :(

ru11tie
04-11-2015, 09:55 AM
Swoją drogą, ciekawe, na kiedy zrobia ten draft...

Dalthair
04-11-2015, 10:38 AM
.

Maatrys
04-11-2015, 11:48 AM
Widzę że obrazek który wstawiłem wywołał poruszenie na forum :D niestety nie jestem jego autorem a szkoda, obrazek nie ma na celu pokazania która gra jest gorsza czy lepsza lecz jak radzi sobie na rynku gier karcianych a bądźmy szczerze na tym rynku DoC niestety jest w stanie agonii i to od dłuższego już czasu, miała być to gra niby e-sportowa a chyba wszyscy widzieli jak to wyszło ( wielki Road to Paris a tam nagroda główna 2 k euro, taki HS którego osobiście też nie lubię ma turnieje z główną nagroda 100 k dolarów a samo to już zachęca ludzi do grania ) pozdrawiam.


Roznica jest taka ze HS to nie oszukujmy sie 'pay-to-play'. Zlozenie jakiegos top decka w HS za free to albo jakies pol roku grindu, albo graniczace z cudem szczescie przy otwieraniu daily packa za questy. Bez mikroplatnosci, czy tez kupowania boxowych ilosci boosterow mozna pomarzyc o graniu na wyzszym poziomie w HS.
W DoC'u top decka mozna zlozyc w tydzien gry 2-3h dziennie. Do tego dochodza okazjonalnie jakies kody na boosterki, konkursy community itp.
Jak widac DoC ma mniejsze cisnienie na placacych graczy a to przeklada sie na pule nagrod na turniejach.

Niestety co do drugiej czesci wypowiedzi masz racje, DoC dogorywa i obecnie nawet juz Hex go wyprzedzil jesli chodzi o popularnosc i ilosc graczy.
Imo Doc potrzebuje przedewszystkim balansu, draft to zupelnie inna bajka.

MastaBlastaX
04-11-2015, 12:05 PM
Wg mnie nie ma pomysłu na DoCa- BS1, dodatki, nagle BS2 (który i tak wszyscy chwalili), dodatki i powrót do rebalansu z BS1 .. Do tego dewelopment tego wszystkiego idzie jak widać- trzy lata za .. Chińczykami :)
Jaki będzie efekt? 'Starzy' gracze- przy braku 24(!) kart z 'nowego' dodatku- wydadzą po milionie złota dla zabawy na pakiety, resztę w piekielnej sobie dobiorą
Nowi gracze- będą przytłoczeni ilością kart (600? może 700?) Długa i ciężka droga przed nimi, to nie zachęca- wg mnie idea kolejnych BS miała sens
Czyli może się kolejny raz okazać że nie ma komu kupować pieczęci, a ten obrazek jest bardzo trafny- z tym że ten w leżący powinien sam jeszcze próbować skrócić swoją agonię
Także ja czekam na BS3(300 kart) + nowy dodatek (tak do 100) z nowym draftem, nowymi kampaniami, wersją na wszelkie mobile, do tego kilkoma niespodziankami na które jeszcze nikt z nas nie wpadł ..

twardy_
04-11-2015, 12:40 PM
Wg mnie nie ma pomysłu na DoCa- BS1, dodatki, nagle BS2 (który i tak wszyscy chwalili), dodatki i powrót do rebalansu z BS1 .. Do tego dewelopment tego wszystkiego idzie jak widać- trzy lata za .. Chińczykami :)
Jaki będzie efekt? 'Starzy' gracze- przy braku 24(!) kart z 'nowego' dodatku- wydadzą po milionie złota dla zabawy na pakiety, resztę w piekielnej sobie dobiorą
Nowi gracze- będą przytłoczeni ilością kart (600? może 700?) Długa i ciężka droga przed nimi, to nie zachęca- wg mnie idea kolejnych BS miała sens
Czyli może się kolejny raz okazać że nie ma komu kupować pieczęci, a ten obrazek jest bardzo trafny- z tym że ten w leżący powinien sam jeszcze próbować skrócić swoją agonię
Także ja czekam na BS3(300 kart) + nowy dodatek (tak do 100) z nowym draftem, nowymi kampaniami, wersją na wszelkie mobile, do tego kilkoma niespodziankami na które jeszcze nikt z nas nie wpadł ..

nie doczekasz sie... ubisoft paris tego nie ogarnal to myslisz, ze bb ogarnie? nie ma takiej opcji
beda wypuszczec takie zalowe patche, by przy minimalnym nakladzie pracy jak najwiecej kasy wycisnac
jedynej niespodzianki jakiej mozesz sie spodziewac to, ze zamkna serwery szybciej niz pozniej :D

Ravinnir
04-11-2015, 03:09 PM
Te animacje to porażka jakaś. Nie dość, że spowalniają rozgrywkę to jeszcze wyglądają strasznie kiczowato. Po za tym nie jest jest jeszcze inny problem z nimi związany - w czasie gry nie można nawet artworków podziwiać bo to "coś" jest zawsze widoczne Oby się dało je jakoś wyłączyć bo to mordęga będzie grać z tym "czymś".

Co do kart to niektóre z nich są przegięte. Swoją drogą już mam pomysł na nage ushio+kabuki tei na shalanie. Zapowiada się tanie i dobre kombo.
Przeczuwam też wielki powrót pana Nergala do łask :P Po patchnotesach widać że: inferno dalej będzie mocne, bardzo duży boost przystani, nekro to będzie ciągle Adar Malik, twierdza dalej bedzie dobra, akademia i sanktuarium trudno przewidzieć- choć wydaję mi się że to będą najlepsze frakcje.

SkullGarden
04-11-2015, 11:09 PM
Nooo obrazek smutny, ale niestety prawdziwy.
Naprawdę lubię DoCa, ale jak jest... każdy widzi. Ta gra przeżyła tak wiele nietrafionych decyzji, że aż ciężko uwierzyć, że to nie był tylko trolling deweloperów.
Zmiany oczywiście na plus, ale nie wiem czy nie zostały wprowadzone za późno, bo ostatnimi czasy karcianki mnożą się jak króliki i naprawdę jest w czym wybierać. (Mnie zainteresowały dwie gry bazujące na Magicu.) :p
Co do Malika to ten buff mnie też przeraża trochę. Gram tylko w Open (niestety zawsze w szwajcarze jest "weekly Kal-Azar" format) i jakoś nie bardzo chciałabym przeskoku na "weekly Malik" (Oh God why...) :p

P.S.Serio nie rozumiem popularności HS... dla mnie ta gra to kolorowe, infantylne paskudztwo i tak jak ktoś wcześniej powiedział, równie dobrze mogłoby się w to grać na FB. ;]

Ravinnir
04-14-2015, 08:25 AM
Wiadomo, już coś o możliwości wyłączenia tych animacji? :)
BTW. Lista prawdopodobnie najsilniejszych bohaterow z kazdej frakcji w nowym dodatku:
Inferno:
Kal-Azaar
Akademia:
Masfar
Sanktuarium:
Shalan
Twierdza:
Kelthor
Nekropolia:
Adar-Malik
Przystań:
Charity(!), aczkolwiek herosi z magią pierwotną słabi nie będą

Opillo
04-14-2015, 08:48 AM
Wiadomo, już coś o możliwości wyłączenia tych animacji? :)
BTW. Lista prawdopodobnie najsilniejszych bohaterow z kazdej frakcji w nowym dodatku:
Inferno:
Kal-Azaar
Akademia:
Masfar
Sanktuarium:
Shalan
Twierdza:
Kelthor
Nekropolia:
Adar-Malik
Przystań:
Charity(!), aczkolwiek herosi z magią pierwotną słabi nie będą

Nie wzkazywałbym tak szybko jacy hero będą najsilniejsi w przyszłej mecie bo można się później zdziwić. O ile pewniakami są Kelthor i Kal to z resztą frakcji może być różnie:

Moje trafy:
Akademia - Myranda. Masfarowi musieli by stworzyć wydarzenie coś a'la tydzień żywiołaków. Inaczej konstukty będa za wolne, ewentualnie dobrą opcją u niego będą ołtarze przyciągania żywiołaków i próba stworzenia Titan time locka.
Świątynia - prawdopodobnie nie będzie TOP hero lub będzie kilku na podobnym wysokim poziomie - raczej druga opcja.
Nekropolia - Seria (stacki) ewentualnie ktoś inny na kościotrupach.
Przystań - Tu też spora niewiadoma gdyż równie dobrze będzie można złożyć talię na odwecie z OP Koszarami :P

Aron93
04-14-2015, 10:06 AM
Ja bym się pokusił o to, że mocna może być Deleb. Wróci parę dobrych koksów Inferna, których będzie można wystawiać taniej za pomocą umiejętności. Jestem dość ciekawy jak to się sprawdzi. Jestem też bardzo ciekawy, jak się sprawdzą talie na zwierzoludziach. Dojdzie czarodziej, który będzie dawał zwierzoludziom Chyżość :) Żeby się tylko nie okazało, że Harcownik z Sahaaru będzie większym koszmarem niż Sukkub w Pętach :)

ru11tie
04-14-2015, 11:37 AM
Żeby się tylko nie okazało, że Harcownik z Sahaaru będzie większym koszmarem niż Sukkub w Pętach :)

Błagam, nic mi nie mów o Harcowniku, bo mam z nim bardzo złe wspomnienia -,-

Ardorucis
04-14-2015, 12:32 PM
Błagam, nic mi nie mów o Harcowniku, bo mam z nim bardzo złe wspomnienia -,-
<pocieszacz>

twardy_
04-14-2015, 12:46 PM
bedzie jakies info o streamie? czy BB nie pracuje we wtorki (w koncu w inne dni ciezko pracujecie;))?

ru11tie
04-14-2015, 12:52 PM
póki co jest napisane na twitchu, że stream będzie UWAGA....14 maja ! :cool:

Retazar
04-14-2015, 12:53 PM
Cześć! Byłem poza biurem. Stream odbędzie się dzisiaj o 18 czasu polskiego! :)

ru11tie
04-14-2015, 12:58 PM
o 18, wtedy nie będe mógł by,c :( szkoda

Retazar
04-14-2015, 01:13 PM
o 18, wtedy nie będe mógł by,c :( szkoda

:/

slingers87
04-15-2015, 12:49 AM
Harcownika z Sahaaru przeciez nie będzie, a wielka szkoda bo mogliby dodac tą fajna karte neutralna...Sukkub w Pętach powinien byc znerfiony bo to bezsensu zeby karta zadawała obrazenia bohaterowi juz na samym poczatku gdy nawet nie moze atakowac...najlepij usunac ta chora karte bo psuje ona cała gre i jej sens...zeby jeszcze byla karta neutralna ale tylko inferno moze ja uzywac...kto wymyslil takie dzialanie tej karty to nie zna sie na sensie gry...

Ravinnir
04-15-2015, 07:46 AM
Przeciez harcownik jest w bs2, przynajmniej tak mi sie wydaje :D

zandosgash
04-15-2015, 02:00 PM
Czy nowy dodatek to te 20-ileś kart + 150 starych które już mamy?
Serio?

Opillo
04-15-2015, 02:19 PM
Steam pobrał już nowy launcher - gra nie działa ale za pomocą programu do modowania można podejrzeć jak wyglądają nowe pakiety i arty.

tm1993tore
04-15-2015, 02:25 PM
nie no szybkość Aktualizacji i jej wielkość, nie porównywalna do czasu oczekiwania

slingers87
04-15-2015, 03:42 PM
pewnie do jutra bedzie trwac ta smieszna aktualizacja...jeszcze czegos takiego nie spotkalem...najgorsza firma jaka kiedykolwiek aktualizowała gre...Ubisofcie wracaj bo bb zniszczy ta gre,,,,:( :( gram na chinskim dodatku tam juz dawno wszystko dobrze działa...:)

zandosgash
04-15-2015, 08:12 PM
czemu svetlana dostała hardokorowo ostry nerf?

twardy_
04-15-2015, 08:16 PM
to nie nerf tylko zamiana umiejetnosci z flashbanem

zandosgash
04-15-2015, 08:25 PM
to nie nerf tylko zamiana umiejetnosci z flashbanem

na jedno wychodzi ;p

bug czy tak miało być?

twardy_
04-15-2015, 08:36 PM
tak mialo byc, podobno, zeby bylo zgodne z lore M&M

asdfg1221
04-16-2015, 04:57 PM
PROŚBA DO CM ADMINÓW itp, poinformujcie jak najszybciej ten zaje**sty zespół który wypuścił ten tragiczny dodatek, żeby wyłączyli te beznadziejne animacje, które są niezsynchronizowane, przeszkadzają w rozeznaniu pola walki, zabrudzają arty kart, spowalniają komputer, itd itp, póki nie zostanie to poprawione robię sobie przerwę od doca, jak i zapewne większość graczy to uczyni, bo po prostu GRAĆ SIĘ NIE DA.

Retazar
04-17-2015, 11:04 AM
http://static2.cdn.ubi.com/MM-DOC/CRC/PL/tips.png

A ta opcja jak wam się podoba?:)

twardy_
04-17-2015, 11:08 AM
oczywiscie, ze nie, wnerwaiajce okienko

Rolka83
04-17-2015, 11:22 AM
da się to okno wyłączyć ??? Retazar czy ty się pytasz z ironią o te p********ne okno ?

Retazar
04-17-2015, 12:08 PM
da się to okno wyłączyć ??? Retazar czy ty się pytasz z ironią o te p********ne okno ?

Dlaczego z ironią?:) Mi się podoba :)

twardy_
04-17-2015, 12:34 PM
sorry, ale grajac 2 lata (jak w moim przypadku) nie musze miec przypominane, ze moze cos robie zle i moze chcialbym zajrzec do sklepu tylko dlatego, ze przegralem kilka gier...

Opillo
04-17-2015, 01:43 PM
W każdej normalnej grze istnieją suwaki i inne przełączniki do ustawiania czy chcemy dodatkowe powiadomienia, dodatkowe animacje czy też nie chcemy - spróbujcie chociaż wprowadzić trochę NORMALNOŚCI

Ravinnir
04-17-2015, 03:28 PM
Kiedyś wchodzilem na forum zeby sprawdzic co sie dzieje z gra, ew wziac udzial w eventach, a teraz glownie po to zeby sie posmiac :D, good joke z tym komunikatem

Satrew
04-17-2015, 10:47 PM
Nasrajmy więcej obramówek, kolorków, efektów. Zróbmy grę mniej czytelną. Spieprzmy balans.
Gratulacje! Czy na rynku nikt nie potrafi zrobić dobrej karcianki?!

IzyiBoteq
04-18-2015, 01:25 PM
Spieprzmy balans?
Moim zdaniem dawno nie było tak dobrego balansu jak teraz :P
Ale animacje są tragiczne

Lorenthiel
04-18-2015, 02:04 PM
Spieprzmy balans?
Moim zdaniem dawno nie było tak dobrego balansu jak teraz :P
Ale animacje są tragiczne

Poczekajmy na wyjście kart za złoto :cool: teraz mamy okres przejściowy wiec meta jest niestabilna ;)

A animacje są beznadziejne, to prawda.

blazius1
04-18-2015, 10:16 PM
Ta przypominajka o możliwościach poprawy decka dobra jest dla głównodowodzacych. Dla reszty to zwykłe zawracanie głowy. To też do wyłączenia sie nadaje.

LITWINCZUK
04-19-2015, 12:00 PM
Za zakup paczki za 1250 pieczęci dostałem taki zestaw:
http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003307.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003308.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003309.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003310.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003311.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003312.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003313.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003314.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003315.jpg

http://lordswm.org/GRY/INNE/MMDC/2015-04-19/snap003316.jpg

Rolka83
04-21-2015, 09:30 AM
http://static2.cdn.ubi.com/MM-DOC/CRC/PL/tips.png

A ta opcja jak wam się podoba?:)

nie no za każdym razem jak mi się to okno pojawia mam ochotę przejść do panelu sterowania ->dodaj usuń programy i pożegnać się z DoC

MastaBlastaX
04-21-2015, 08:03 PM
http://static2.cdn.ubi.com/MM-DOC/CRC/PL/tips.png

A ta opcja jak wam się podoba?:)

Bywa że przegram kilka pod rząd- wtedy ten komunikat po prostu wk#wia, bywa że troluje i nie gram po wygraną- wtedy nawet nie śmieszy. Ale za każdym razem jest pomyłką- ja nie gram misji, gram online i wiem jak ulepszyć talię (po kilku tysącach partii zazwyczaj się już wie) Zróbcie może mały filterek na ten komunikat: jeśli lvl > ~20: nie pokazuj

Rolka83
04-22-2015, 11:23 AM
fajną nowością są motywy - jednak prościej od strony gracza było by trwały może nieco dłużej, a dodatkowo przydała by się opcja w ustawieniach - Automatycznie aktywuj motywy. I jedno pytanie czy ktoś przemyślał lub jest w stanie powiedzieć jak zdobyć motyw neutralny skoro obecnie nie ma żadnego neutralnego bohatera ??? (chyba że się mylę)

twardy_
04-22-2015, 12:07 PM
fajną nowością są motywy - jednak prościej od strony gracza było by trwały może nieco dłużej, a dodatkowo przydała by się opcja w ustawieniach - Automatycznie aktywuj motywy. I jedno pytanie czy ktoś przemyślał lub jest w stanie powiedzieć jak zdobyć motyw neutralny skoro obecnie nie ma żadnego neutralnego bohatera ??? (chyba że się mylę)

Kupic za golda/seale

Dr4keXPL
06-11-2015, 05:08 PM
Harcownika z Sahaaru przeciez nie będzie, a wielka szkoda bo mogliby dodac tą fajna karte neutralna...Sukkub w Pętach powinien byc znerfiony bo to bezsensu zeby karta zadawała obrazenia bohaterowi juz na samym poczatku gdy nawet nie moze atakowac...najlepij usunac ta chora karte bo psuje ona cała gre i jej sens...zeby jeszcze byla karta neutralna ale tylko inferno moze ja uzywac...kto wymyslil takie dzialanie tej karty to nie zna sie na sensie gry...

Na takie karty jest jeden sposób :P zmienić działąnie karty :P nie znerfić by mniej zadawała czy miała mniej życia :P
Zmienic pasywke by działała na poczatku twojej tury a nie na końcu -.- i było by po kłopocie :P ty masz karte która działa praktycznie jak do tej pory a przeciwnik ma szanse na obrone.
a niektórym by sie spodobało gdyby sukub zadawał 2 dmg bohaterowi przeciwnika bo nie zaatakował w poprzedniej turza a w tej nadal moze coś zrobić ^^ umiejka tak naprawde była by dodatkowym atutem tej karty a nie jej jedynym zastosowaniem :P to samo tyczysie ucznia wieczności no ale :P co zrobić jak nic nie mozesz zrobić ^^